שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

שדרוג מחשבון מס שבח "שומה עצמית" - שינויים במסך "פרטי המכירה"

שדרוג מחשבון מס שבח "שומה עצמית" - שינויים במסך "פרטי המכירה"

הנהלת האתר מתכבדת להודיע על שדרוגים ותוספות למחשבון מס שבח "שומה עצמית"שנעשו בחודש האחרון המעצימים את יכולותיו של המחשבון ואת חוויית המשתמש ומביאים את המחשבון לגבהים חדשים.

השינויים מקבלים ביטוי במסך "פרטי המכירה" כמפורט להלן:
  • "סימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה" שפותח על ידי צוות "שומה עצמית" שולב כחלק אינטגרלי ממחשבון מס השבח על מנת שהמשתמש/ת יוכל לקבל את המלצת המערכת לסיווג הזכאות לפטור בזמן אמת תוך כדי הזנת נתוני השומה. לחיצה על הכפתור "מה לסמן?" תפתח את הסימולטור ולאחר מענה על סידרה של שאלות, תינתן למשתמש המלצת המערכת על קיומה של זכאות לפטור ממס וכן על סוג הזכאות (פטור דירה יחידה לפי סעיף 49ב(2) לחוק, פטור דירת ירושה לפי סעיף 49ב(5) לחוק ופטור חלקי / מס מוטב לפי סעיף 48א(ב2) לחוק), או על היעדר זכאות. בתום התהליך, עם קבלת המלצת המערכת, לחיצה על כפתור "עדכן" תעדכן את סוג הזכאות לפטור ופרטים נוספים שהוזנו תוך כדי בדיקת הזכאות בשדות המתאימים במחשבון באופן אוטומטי על מנת לחסוך הקלדה חוזרת של הנתונים.
בהתאם, הוחלפה התיבה "מאפייני דירת מגורים מזכה" בתיבה "סיווג הזכאות לפטור"ובחירת המשתמש צומצמה ל-4 חלופות בלבד של זכאות לפטור.
  • עודכנו ההסברים ועיקרי החוק המתייחסים לסוג הזכות הנמכרת והזכאות לפטור שנבחרה על ידי המשתמש הכוללים קישור לטפסים הרלבנטיים לתחשיב. בניגוד לעבר, ברירת המחדל של הההסבר והקישור לטפסים הינה מצב מוסתר. דף ההסבר והקישור לטפסיםניתן לפתיחה בלחיצה על הכפתור העגול הכחול שבתוכו "?" מעל התיבה "הזכות הנמכרת".
  • מתן מענה למכירה של דירת מגורים מזכה בפטור לדירה יחידה לפי סעיף 49ב(2) או בפטור ירושה לפי סעיף 49ב(5) בה "שווי המכירה" עולה על 4.5 מיליון ש"ח כאשר לגבי החלק העודף על4.5 מיליון ש"ח למוכר אין זכאות לפטור לפי סעיף 48א(ב2) (חישוב ליניארי חדש) עד תום תקופת המעבר.

    עם הזנת "שווי מכירה" בסכום העולה על 4.5 מיליון ש"ח כאשר "יום הרכישה" הנו לפני 1.1.2014 ו"יום המכירה" הינו ב"תקופת המעבר", תפתח למשתמש האפשרות להזנת חלופה של היעדר זכאות לפטור לפי סעיף 48א(ב2) לחוק. בבחירה של אפשרות זו, חישוב המס על החלק העודף על 4.5 מיליון ש"ח יהיה בחישוב רגיל של מכירת זכות אחרת.
     
  • הוספת האפשרות לציון הדרך שבה הגיעו המקרקעין לידי המשתמש (רכישה, מתנה או ירושה) ומתן הנחיות המערכת למשתמש להזנה של "יום הרכישה" ו"שווי הרכישה" הרלבנטיים בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין.
  • נוספה האפשרות להזנה ישירה של ערכים ב"לירה ישראלית""שקל ישן" או "דולר ארה"ב" בגוף המחשבון, הן ב"שווי הרכישה" והן בניכויים. לאחר הזנת הערך המתייחס לשווי רכישה ו/או ניכוי ניתן ללחוץ על כפתור "₪" הנמצא משמאל לערך המספרי שהוזן והמערכת תבצע את ההמרה באופן אוטומטי ותציג את הסכום החדש בש"ח לאישור המשתמש. ניתן לעדכן את הערך החדש בלחיצה על כפתור "עדכן".
הסימולטור ששולב במחשבון הותאם לעריכת בדיקות זכאות לפטור ממס לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין במכר של דירת מגורים מזכה החל מיום 1.1.2014 על פי הוראות תיקון 76 לחוק ובכלל זה הוראת השעה לתיקון 76. כמו כן הסימולטור נותן מענה לבדיקת זכאות במכר של דירת מגורים מזכה לאחר תום תקופת המעבר החל מיום 1.1.2018.

תוספות חשובות אלו למחשבון "שומה עצמית" מפשטות את תהליך קבלת ההחלטה לגבי הזכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה ומפחיתות  את הסיכון המקצועי של עורך הדין בקבלת החלטה שאינה מביאה בחשבון את מכלול הוראות החוק הסבוכות וכמו כן מנחות את עורך הדין בהזנה של הנתונים הנדרשים בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין.
 
השדרוג והתוספות כמפורט לעיל מצטרפים לשורה ארוכה של שדרוגים שנעשו בשנתיים האחרונות ובכללם, מודול רכישה בחלקים, זכויות לבניה נוספת, עסקאות נטו, חלוקת שבח בין בני זוג, פריסה של שבח מקרקעין לרבות פתיחת האפשרות להזנת נקודות הזיכוי השונות וזיכוי לתושב ישוב ספר, טיפול במכירה מרובת מוכרים, קיזוז אופטימלי של הפסדים, זיכוי בהפקעה וכו' שהפכו את הכלי הנפלא הזה למחשבון מס שבח המתקדם ביותר שהוענק לו התואר "יצירת מופת" והם ניתנים לכלל המשתמשים בעלי מסלול שימוש פעיל ללא תוספת תשלום!

הכנת שומות מס שבח באמצעות מחשבון "שומה עצמית" עשויה לחסוך, לעורך הדין המייצג, זמן רב הנדרש להכנת שומות מס שבח, מניעת חשיפה לרשלנות מקצועית, והחשוב מכל, שימוש מושכל במחשבון עשוי להביא להפחתה משמעותית של החבות במס המוטלת במכירה.

משתמשים רשומים שאינם בעלי מסלול שימוש פעיל המעוניינים ברכישת מסלול שימוש לחצו כאן.

חיפוש מאמרים