שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

מחשבון מס שבח
לפי תיקון 76

מחשבון מס שבח
לנכס מקרקעין שנרכש בשלבים
(רכישה בחלקים)

מחשבון זכויות לבניה
נוספת לפי סעיף 49ז.

מחשבון לפריסת השבח
built in

ייעוץ במיסוי מקרקעין
לעורכי דין

ה"אני מאמין" שלנו:
לשלם רק את המס
שחייבים בו

חובת הגשת שומה
עצמית - נטל על ציבור
עורכי הדין

בשומה עצמית
אסור לטעות!

אנו לוקחים על עצמנו
את האחריות המקצועית

טיפול בהחזר מס
שבח ששולם ביתר

מחשבון מס שבח חינם!

מס שבח – מקדמה על
חשבון מס הכנסה, החישוב
הסופי של המס נעשה
על ידי פקיד השומה!

הרפורמה לפי תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין - דירת מגורים

הרפורמה במיסוי מקרקעין בהתאם להוראות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") הינה מהפכה של ממש במיסוי דירת מגורים מזכה שעד כה, במרבית המקרים, הופטרה ממס ודווחה על ידי המוכר ועורכי הדין המייצגים לרשויות מיסוי מקרקעין, במסלול פטור ממס.

הרפורמה מחילה חבות במס הן על דירת מגורים מזכה שאינה דירה יחידה ושנרכשה עד ליום 31.12.13, הן על דירת מגורים מזכה שנרכשה החל מיום 1.1.14 ("יום המעבר"), הן על דירת מגורים מזכה יחידה ודירת מגורים שנתקבלה בירושה ששווי מכירתן עולה על 4.5 מיליון ש"ח והן על דירת מגורים מזכה יחידה בידי תושב חוץ.

כפועל יוצא מהרפורמה, נדרשים הן מוכרי דירות מגורים והן עורכי הדין המייצגים לבחון את זכאותם לפטור ממס לאור הוראות תיקון 76 לחוק, והורחב משמעותית, היקפן של דירות המגורים שבגינם נדרשת הגשת שומה עצמית למנהל מיסוי מקרקעין בהתאם להוראות החוק בתוקף החל מ-1.1.14.

אבי עומר, עו"ד (רו"ח), מעמיד לשימוש הציבור, ללא תמורה, מחשבון, לחישוב בלבד, של החבות במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות תיקון 76 לחוק.

יושם אל לב כי בהכנת שומה עצמית אין די בהזנה טכנית של פרטי העסקה למחשבון / סימולטור מס שבח ויש לתת את הדעת להוראות החוק השונות בשילוב הוראות פקודת מס הכנסה לגבי נסיבותיו האישיות של המוכר, על מנת שהמוכר יישא רק בתוצאת המס בה הינו חייב ויימנעו ממנו חיובי מס מיותרים.

הגשת שומה עצמית שגויה עשויה להיות לרועץ לעורך הדין המטפל בעסקה שכן בהתאם להוראות שנקבעו בתיקון 70 לחוק, השומה העצמית עלולה  להפוך לשומה סופית ככל שתתקבל על ידי מנהל מיסוי מקרקעין.

צוות שומה עצמית הינו צוות מיומן של עורכי דין ורואי חשבון בעלי ניסיון עשיר במתן שרות ללקוחות המשרד ובמתן סיוע לעורכי דין בהכנת שומות עצמיות ובהגשת השגות למשרדי מיסוי מקרקעין. לצורך הפחתת החבות במס, במתן השירות מובאות בחשבון, מלבד הוראות חוק מיסוי מקרקעין, גם נסיבותיו האישיות של המוכר (היקף ההכנסות, קיומם של הפסדי הון לקיזוז, זכאות לפריסת שבח וכו').
צוות שומה עצמית גם מסייע בידי מוכרי מקרקעין בקבלת החזרי מס ששולמו ביתר בעסקאות מקרקעין.


צוות שומה עצמית מציע את שרותיו המקצועיים לציבור עורכי הדין בישראל לסיוע בהכנת שומות עצמיות כבר משלב טרום קשירת העסקה על מנת שתתאפשר היערכות להגשה של שומה עצמית נכונה במועד הקבוע בחוק.

ליצירת קשר לחץ כאן  


צוות שומה עצמית מעמיד לרשות עורכי הדין בישראל אתר המרכז כלים ועזרים לסיוע בהכנת חישובים לבדיקת החבות במס שבח לביצוע חישובים שאינם מורכבים, ללא הגבלה וללא כל תמורה. ביצוע חישובים מורכבים והמרת החישובים לטופס להגשה למשרדי מיסוי מקרקעין כרוכה בתשלום.

להכנת שומה עצמית לחץ כאן  


השתלמויות מיסוי מקרקעין
חדשות ועדכונים
פריסה של שבח מקרקעין בחברה (27/01/2018)
בפסק דין ו"ע 44202-02-16 טוונטי האנדרד בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין שניתן ביום 19.1.2018 נפסק כי גם חברה זכאית לחישוב של המס בפריסה של שבח המקרקעין.
הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2018-עדכון סכומים (26/01/2018)
רשות המיסים פרסמה את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2018-עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה
רשות המיסים פירסמה טופס מיסוי מקרקעין מס' 7914 הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת (22/01/2018)
טופס 7914 החדש הותאם לפקיעת הוראת השעה לתיקון 76 וכולל גם שילוב של מגבלות שונות הנובעות משינויים בחקיקה בתקופה האחרונה
עדכון מדרגות מס רכישה החל מיום 16.1.2018 (21/01/2018)
רשות המסים פרסמה עדכון למדרגות מס רכישה בשנת 2018 בתוקף מיום 16.1.2018 ועד ליום 15.1.2019
שינויים בהוראות חוק מיסוי מקרקעין החל מיום 1.1.2018 (20/01/2018)
ביום 1.1.2018 פקעו הוראת המעבר לתיקון 76 שלפיהן הוטלו הגבלות על זכאות לחשוב מס מוטב וכן על פטור דירה יחידה לפי סעיף 49ב(2) למוכר שנכנס לתקופת המעבר עם יותר מדירת מגורים מזכה אחת.