שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

הפקת קבצים לדיווח מקוון
באישור רשות המיסים

מחשבון מס שבח
לפי תיקון 76

סימולטור לבדיקת זכאות
לפטור ממס במכירת
דירת מגורים מזכה

מחשבון מס שבח
לנכס מקרקעין שנרכש
בשלבים (רכישה בחלקים)

מחשבון זכויות לבניה
נוספת / משק חקלאי לפי
סעיף 49 ז.

מחשבון לפריסת השבח
built in

מחשבון פחת
לדירת מגורים מזכה

מחשבון פחת כולל
תיקון 12 לחוק

ייעוץ במיסוי מקרקעין
לעורכי דין

ה"אני מאמין" שלנו:
לשלם רק את המס
שחייבים בו

חובת הגשת שומה
עצמית - נטל על ציבור
עורכי הדין

בשומה עצמית
אסור לטעות!

אנו לוקחים על עצמנו
את האחריות המקצועית

טיפול בהחזר מס
שבח ששולם ביתר

מחשבון מס שבח חינם!

מס שבח – מקדמה על
חשבון מס הכנסה, החישוב
הסופי של המס נעשה
על ידי פקיד השומה!

שומה עצמית - מחשבון מס שבח המתקדם ביותר בישראל

ציבור מוכרי המקרקעין בישראל, משלם מידי שנה בשנה, לרשות המיסים, באמצעות באי כוחו, עורכי הדין המטפלים בעסקאות המקרקעין, תשלומי מס שבח ביתר ושלא לצורך, בסכומים הנאמדים במאות מליוני ש"ח.

מבקר המדינה, בדוח לשנת 2015 שפורסם על ידו ביום 28.10.2015, הצביע על ליקויים בהתנהלותה של רשות המיסים, ובכלל זה, בקשר עם הפסדי הציבור, הבאים לידי ביטוי בתשלומי מס שבח משמעותיים שלא לצורך, עקב אי-מיצוי הטבות המס בידי הציבור.

מבקר המדינה התייחס להגשה של שומות עצמיות בהן המס מחושב ללא פריסה של שבח המקרקעין, שומות עצמיות במסגרת התא המשפחתי בהן לא מתבצעת חלוקה של שבח המקרקעין בין בני הזוג, שומות עצמיות בהן לא ניתן ביטוי לקיזוז הפסדי הון כנגד שבח המקרקעין ושומות עצמיות בהן לא נוצלו נקודות זיכוי כנגד החבות במס על השבח. כמו כן התריע מבקר המדינה כי רשות המסים לא העמידה לשימוש הציבור סימולטור אשר יסייע בחישוב המס על השבח בדרך של פריסה של שבח המקרקעין.

מבקר המדינה גם הביא לידיעת הציבור כי היקף מס השבח ששולם בשנים 2010-2013 הסתכם בממוצע בכ-1.75 מיליארד ש"ח. מנתון זה ניתן לנסות לגזור את היקף מס השבח המשולם ביתר ושלא לצורך. תחת ההנחה כי בשומות עצמיות המוגשות לרשות המיסים קיימת רק סטיה מיזערית של כ-10% מסך המיסים ששולמו, ניתן לאמוד כי תשלומי מס שבח המשולמים ביתר ושלא לצורך מסתכמים בכ-175 מיליון ש"ח מידי שנה.

ואכן, מרבית התביעות המוגשות נגד עורכי דין בישראל, שעילתן רשלנות מקצועית, מוגשות עקב תשלומי יתר ושלא לצורך של מס שבח בעסקאות מקרקעין.

הכותב, עו"ד (רו"ח) אבי עומר, בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנים בתחום המיסים בכלל ובמיסוי מקרקעין בפרט, הינו היוזם והמפתח של מחשבון מס שבח "שומה עצמית" הנמצא באתר והעומד לרשות הציבור בכלל ולרשות עורכי הדין בישראל בפרט, ללא כל תמורה, ככל שמדובר בחישוב וסימולציות של שומות מס שבח בעסקאות שאינן מורכבות.

מחשבון מס שבח "שומה עצמית" שנבנה על בסיס ניסיון שנצבר במשך שנים רבות, הינו ידידותי ביותר למשתמש, מקצועי, מדויק, מאפשר למשתמש גם ללא מומחיות במיסוי מקרקעין, לבצע בקלות רבה, חישובים וסימולציות של החבות במס שבח בתוך דקות ספורות וללא תלות במורכבות החישוב והכל תוך הפניה של המשתמש להוראות החוק ומתן הדרכה במהלך ביצוע החישוב.

מחשבון מס שבח "שומה עצמית" מאפשר למשתמש, לחשב בהינף מקש, את החבות במס שבח בפריסה של שבח המקרקעין , וכולל את האופציה לקבלת המלצת המערכת לתוצאת חישוב המס, כאשר מספר השנים לפריסה של השבח מבוצע על ידי המערכת ב"חישוב אופטימלי". כמו כן המערכת מאפשרת למשתמש לקבל את תוצאת החישוב ללא שנת המכירה (כפי הנהוג במשרדי מסמ"ק) ואת תוצאת החישוב הכולל את שנת המכירה (חישוב סופי המבוצע על ידי פקיד השומה).

מחשבון מס שבח "שומה עצמית" אף מאפשר למשתמש לבצע חישובים של החבות במס שבח בעסקאות מורכבות כמו רכישה בחלקים, זכויות לבניה נוספת, משק חקלאי, עסקאות נטו בהן המס משולם על ידי המוכר וכן בשילוב של כל אחת מהמורכבויות הנ"ל והכל בקלות רבה, בדקות ספורות ותוך חיסכון בזמן ובמשאבים.

מחשבון מס שבח "שומה עצמית" מאפשר ביצוע חישוב החבות במס והכנת שומה עצמית לפי הוראות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, הן בחישוב ליניארי חדש (מס מוטב) ובכלל זה לדירת יוקרה כאשר "שווי המכירה" עולה על סכום התקרה (4.5 מיליון ש"ח) וזאת ללא שיעלה הצורך בחלוקה מקדימה של הניכויים וההשבחות בין החלק החייב במס לבין החלק הפטור ממס.

מחשבון מס שבח "שומה עצמית" כולל גם מחשבוני פחת משוכללים המסייעים למשתמש לחשב את הפחת הן במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם למסלול בו דווח לפקיד השומה על ההכנסה מדמי שכירות (פטור ממס, מס בשיעור של 10%, חישוב רגיל), המביאים בחשבון את הוראות הביצוע הרלוונטיות והוראות פקודת מס הכנסה, והן במכירת זכות אחרת הכוללת אפשרות לחישוב הפחת וחישוב המועד לתאום הפחת בהתאם להוראת תיקון 12 לחוק מיסוי מקרקעין, והכל באינטגרציה מלאה עם רכיבי המחשבון.

במחשבון מס שבח "שומה עצמית" שולב גם סימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מרהיב לקבלת המלצת המערכת בבדיקת סיווג הזכאות לפטור ממס ובכלל זה בדיקת הזכאות כאשר דירת המגורים נתקבלה בירושה או במתנה וכולל בדיקה של תקופות צינון לפי סעיף 49ו. לחוק מיסוי מקרקעין.

מחשבון מס שבח "שומה עצמית" הינו המחשבון לחישוב מס שבח ולהכנת שומות עצמיות המתקדם ביותר בישראל שאף זוכה לתואר "יצירת מופת".

אבי עומר עו"ד (רו"ח) מציע שירותים של צוות מיומן של עורכי דין ורואי חשבון, בעלי ניסיון עשיר במתן שרות ללקוחות המשרד ובמתן סיוע לעורכי דין בהכנת שומות עצמיות, הכנת השגות למשרדי מיסוי מקרקעין השונים וייצוג בעררי מס שבח לצורך הפחתת החבות במס. במתן השירות מובאות בחשבון, מלבד הוראות חוק מיסוי מקרקעין, גם נסיבותיו האישיות של המוכר (מעמד אישי, היקף ההכנסות, קיומם של הפסדי הון לקיזוז, זכאות לפריסת שבח וכו').

הצוות מסייע בידי מוכרי מקרקעין בקבלת החזרי מס ששולמו ביתר בעסקאות מקרקעין.


השרותים המקצועיים המוצעים לציבור עורכי הדין בישראל הינם גם לסיוע בהכנת שומות עצמיות מקדמיות כבר משלב טרום קשירת העסקה על מנת שתתאפשר היערכות להגשה של שומה עצמית נכונה במועד הקבוע בחוק ובכלל זה גם הטיפול מול פקיד השומה לעמידה של המוכר בתנאי סף לצורך מימוש זכאות לפריסה של שבח מקרקעין. 

ליצירת קשר לחץ כאן  


אבי עומר עו"ד (רו"ח) מעמיד לרשות עורכי הדין בישראל אתר המרכז כלים ועזרים לסיוע בהכנת חישובים וסימולציות לבדיקת החבות במס שבח ככל שמדובר בחישובים שאינם מורכבים, ללא הגבלה וללא כל תמורה. ביצוע חישובים מורכבים והמרת החישובים לטופס להגשה למשרדי מיסוי מקרקעין כרוכה בתשלום.

להכנת שומה עצמית לחץ כאן  


חדשות ועדכונים
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2024 ואילך (16/01/2024)
רשות המיסים פירסמה את לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2024 ואילך. מחשבון מס שבח "שומה עצמית" הותאם לנתונים הכלולים בלוח העזר.
עדכון מדרגות מס רכישה החל מיום 16.1.2024 (16/01/2024)
רשות המסים פרסמה עדכון למדרגות מס רכישה בשנת 2024 בתוקף מיום 16.1.2024 ועד ליום 15.1.2025
הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2024 - עדכון סכומים (16/01/2024)
רשות המיסים פרסמה את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2024-עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה.
עדכון מדרגות מס רכישה החל מיום 16.1.2023 (16/01/2023)
רשות המסים פרסמה עדכון למדרגות מס רכישה בשנת 2023 בתוקף מיום 16.1.20232 ועד ליום 15.1.2024
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2023 ואילך (16/01/2023)
רשות המיסים פירסמה את לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2023 ואילך. מחשבון מס שבח "שומה עצמית" הותאם לנתונים הכלולים בלוח העזר.
השתלמויות מיסוי מקרקעין