שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | info@shuma–atzmit.co.il

מחשבון מס שבח
לפי תיקון 76

מחשבון זכויות לבניה
נוספת לפי סעיף 49ז.

מחשבון לפריסת השבח
built in

ייעוץ במיסוי מקרקעין
לעורכי דין

ה"אני מאמין" שלנו:
לשלם רק את המס
שחייבים בו

חובת הגשת שומה
עצמית - נטל על ציבור
עורכי הדין

בשומה עצמית
אסור לטעות!

אנו לוקחים על עצמנו
את האחריות המקצועית

טיפול בהחזר מס
שבח ששולם ביתר

מחשבון מס שבח חינם!

מס שבח – מקדמה על
חשבון מס הכנסה, החישוב
הסופי של המס נעשה
על ידי פקיד השומה!

הרפורמה לפי תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין - דירת מגורים

הרפורמה במיסוי מקרקעין בהתאם להוראות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") הינה מהפכה של ממש במיסוי דירת מגורים מזכה שעד כה, במרבית המקרים, הופטרה ממס ודווחה על ידי המוכר ועורכי הדין המייצגים לרשויות מיסוי מקרקעין, במסלול פטור ממס.

הרפורמה מחילה חבות במס הן על דירת מגורים מזכה שאינה דירה יחידה ושנרכשה עד ליום 31.12.13, הן על דירת מגורים מזכה שנרכשה החל מיום 1.1.14 ("יום המעבר"), הן על דירת מגורים מזכה יחידה ודירת מגורים שנתקבלה בירושה ששווי מכירתן עולה על 4.5 מיליון ש"ח והן על דירת מגורים מזכה יחידה בידי תושב חוץ.

כפועל יוצא מהרפורמה, נדרשים הן מוכרי דירות מגורים והן עורכי הדין המייצגים לבחון את זכאותם לפטור ממס לאור הוראות תיקון 76 לחוק, והורחב משמעותית, היקפן של דירות המגורים שבגינם נדרשת הגשת שומה עצמית למנהל מיסוי מקרקעין בהתאם להוראות החוק בתוקף החל מ-1.1.14.

אבי עומר, עו"ד (רו"ח), מעמיד לשימוש הציבור, ללא תמורה, מחשבון, לחישוב בלבד, של החבות במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות תיקון 76 לחוק.

יושם אל לב כי בהכנת שומה עצמית אין די בהזנה טכנית של פרטי העסקה למחשבון / סימולטור מס שבח ויש לתת את הדעת להוראות החוק השונות בשילוב הוראות פקודת מס הכנסה לגבי נסיבותיו האישיות של המוכר, על מנת שהמוכר יישא רק בתוצאת המס בה הינו חייב ויימנעו ממנו חיובי מס מיותרים.

הגשת שומה עצמית שגויה עשויה להיות לרועץ לעורך הדין המטפל בעסקה שכן בהתאם להוראות שנקבעו בתיקון 70 לחוק, השומה העצמית עלולה  להפוך לשומה סופית ככל שתתקבל על ידי מנהל מיסוי מקרקעין.

צוות שומה עצמית הינו צוות מיומן של עורכי דין ורואי חשבון בעלי ניסיון עשיר במתן שרות ללקוחות המשרד ובמתן סיוע לעורכי דין בהכנת שומות עצמיות ובהגשת השגות למשרדי מיסוי מקרקעין. לצורך הפחתת החבות במס, במתן השירות מובאות בחשבון, מלבד הוראות חוק מיסוי מקרקעין, גם נסיבותיו האישיות של המוכר (היקף ההכנסות, קיומם של הפסדי הון לקיזוז, זכאות לפריסת שבח וכו').
צוות שומה עצמית גם מסייע בידי מוכרי מקרקעין בקבלת החזרי מס ששולמו ביתר בעסקאות מקרקעין.


צוות שומה עצמית מציע את שרותיו המקצועיים לציבור עורכי הדין בישראל לסיוע בהכנת שומות עצמיות כבר משלב טרום קשירת העסקה על מנת שתתאפשר היערכות להגשה של שומה עצמית נכונה במועד הקבוע בחוק.

ליצירת קשר לחץ כאן  


צוות שומה עצמית מעמיד לרשות עורכי הדין בישראל אתר המרכז כלים ועזרים לסיוע בהכנת חישובים לבדיקת החבות במס שבח ללא הגבלה וללא כל תמורה. המרת החישובים לטופס להגשה למשרדי מיסוי מקרקעין כרוכה בתשלום.

להכנת שומה עצמית לחץ כאן  


השתלמויות מיסוי מקרקעין
חדשות ועדכונים
רשות המיסים פרסמה טופס 7152 חדש (15/11/2015)
הטופס מיועד להגשת בקשה בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח על ידי הרוכש וכולל מקדמה לפי חישוב ליניארי חדש.
זכאות לפטור ממס במכירת דירת ירושה גם לתושב חוץ (07/11/2015)
רשות המיסים שנתה את עמדתה באשר לזכאות לפטור ממס במכירת דירת ירושה על ידי תושב חוץ הזכאי לפטור גם ללא המצאת אישור משלטונות המס במדינת התושבות על היעדר דירת מגורים.
מה למבקר המדינה ולפריסה של שבח מקרקעין? (29/10/2015)
בדוח מבקר המדינה שפורסם ביום 28.10.15 מצביע מבקר המדינה על ליקויים בהתנהלותה של רשות המיסים ובכלל זה בקשר עם הפסדי הציבור הבאים לידי ביטוי בתשלומי מס שבח שלא לצורך.
בוטל החיוב במס על השבח האינפלציוני החייב בחישוב ליניארי מוטב (17/10/2015)
פורסם תיקון מס' 82 מס' לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") הכולל ביטול החיוב במס על השבח האינפלציוני החייב במכירת דירת מגורים מזכה שחישוב המס לגביה נעשה בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק (חישוב ליניארי מוטב).
דיווח מקוון על עסקאות מקרקעין (01/09/2015)
לנוחות המשתמשים, במסך ״חישוב״ נוסף כפתור ״דיווח מקוון״ שנועד לאפשר הורדה של השומה בטופס 2990 או בטופס 2990א לקובץ PDF הניתן לצרוף במהלך הדיווח המקוון על עסקאות מקרקעין למנהל מיסוי מקרקעין