שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

מאמרים

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2024 ואילך
16/01/2024 | חדשות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
רשות המיסים פירסמה את לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2024 ואילך. מחשבון מס שבח "שומה עצמית" הותאם לנתונים הכלולים בלוח העזר.
עדכון מדרגות מס רכישה החל מיום 16.1.2024
16/01/2024 | חדשות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
רשות המסים פרסמה עדכון למדרגות מס רכישה בשנת 2024 בתוקף מיום 16.1.2024 ועד ליום 15.1.2025
הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2024 - עדכון סכומים
16/01/2024 | חדשות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
רשות המיסים פרסמה את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2024-עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה.
אישור על פטור מניכוי מס במקור בהעברת תמורה ממכירת מקרקעין לתושב חוץ
21/02/2023 | מיסוי מקרקעין | עו"ד, רו"ח אבי עומר
הוראות לגבי ניכוי מס במקור מתשלומים המועברים לתושב חוץ שמקורם במכירת מקרקעין בישראל.
עדכון מדרגות מס רכישה החל מיום 16.1.2023
16/01/2023 | חדשות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
רשות המסים פרסמה עדכון למדרגות מס רכישה בשנת 2023 בתוקף מיום 16.1.20232 ועד ליום 15.1.2024
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2023 ואילך
16/01/2023 | חדשות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
רשות המיסים פירסמה את לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2023 ואילך. מחשבון מס שבח "שומה עצמית" הותאם לנתונים הכלולים בלוח העזר.
הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2023 - עדכון סכומים
16/01/2023 | חדשות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
רשות המיסים פרסמה את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2023-עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה.
זכאות לתקרת הפטור ממס שבח במכירת דירת יוקרה על ידי שותפים
13/01/2023 | מיסוי מקרקעין | עו"ד, רו"ח אבי עומר
בפס"ד ו"ע 59018-11-12 גבע ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל-אביב נקבע כי תקרת הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה הינה למוכר ולא לדירה.
מחשבון מס שבח "שומה עצמית" הותאם ליישום החלטה שנתקבלה בפס"ד גבע ואח'
27/12/2022 | חדשות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
במכירת דירת יוקרה על ידי שותפים המחזיקים בזכויות בדירה במשותף, ניתן לבצע במחשבון מס שבח "שומה עצמית" חישוב של החבות במס שבח לכל אחד מהמוכרים כאשר לכל מוכר תיזקף תקרת הפטור לדירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין.
איך מגישים שומה עצמית בטופס דווח מקוון במערכת המייצגים של מיסוי מקרקעין
01/09/2022 | מיסוי מקרקעין | עו"ד, רו"ח אבי עומר
הנחיות להכנת שומה עצמית בטופס דווח מקוון וצרופה להצהרה המוגשת במערכת המייצגים.
חיפוש מאמרים