שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

הטלת מס על החזקה ב-3 דירות מגורים ומעלה החל מ-1.1.2017

הטלת מס על החזקה ב-3 דירות מגורים ומעלה החל מ-1.1.2017

ביום 2.8.2016 פורסמה טיוטת חוק ההסדרים.

במסגרת חוק הסדרים נכלל תיקון לחוקי המס העוסק בהטלת מס שנתי בשל החזקה של נכסי מקרקעין (דירות) מרובים. עיקרי טיוטת חוק ההסדרים כמפורט להלן:

  1. תחולת המס – החל מיום 1.1.2017 על בעלי דירות מגורים שברשותם שלוש דירות מגורים ומעלה, בעד כל אחת מהדירות החל מהדירה השלישית;
  2. שיעור המס שיוטל יעמוד על שיעור שנתי של 1% מערך הנכס, בהתאם לאומדן המבוסס על שווי למ"ר מגורים בכל אזור, כשהוא מוכפל בשטחה של דירת המגורים כפי שנקבע בחיוב הארנונה, ובלבד שסכום המס החודשי לא יעלה על 1,500 ש"ח לכל דירה;
  3. בעל דירות יהיה רשאי לבחור אילו מהדירות המוחזקות על ידו תיחשבנה כדירה שלישית ומעלה לעניין המס. בהיעדר בחירה, יוטל המס על הדירות הזולות מבין הדירות שבבעלותו, לפי המידע הקיים ברשות המיסים;
  4. לעניין החוק יראו בעלים ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד,  וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים למעט ילדים נשואים - כבעלים אחד.
  5. כבעלים בדירת מגורים, ייחשב כל מי שמחזיק ב-1/3 דירה ומעלה וכן ודירת מגורים בבעלות איגוד למעט מלאי.

על פי דברי ההסבר לטיוטת חוק ההסדרים, הטלת המס תתרום לחלוקת הכנסות נכונה יותר במשק ולצמצום אי השוויון, ותהווה תמריץ עבור הבעלים למכור את הנכסים ולהגדיל את היצע הדירות בשוק המשני מה שיביא להפחתת רמת המחירים של דירות המגורים.

לנוחות הקוראים מצ"ב החלק הרלבנטי בטיוטת חוק ההסדרים ובכלל זה דברי ההסבר .

בשבוע האחרון הושקו כתבות הנוגעות למס ריבוי דירות, מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירת מגורים ובכלל זה קישורים לחוק, לתקנות, למחשבוני רשות המסים לחישוב הסכום הקובע והמס ובדיקת זכאות לפטור / חיוב חלקי וכן סימולטור לבדיקת זכאות למענק.

לכתבה על מס ריבוי דירות - הטלת מס על דירה שלישית ומעלה לחץ כאן

לכתבה על מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירת מגורים לחץ כאן

 

מחשבונים: 

למחשבון רשות המיסים - חישוב הסכום הקובע והמס לתשלום לדירה לחץ כאן 

למחשבון רשות המיסים - בדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי כולל חישוב המס לחץ כאן

לסימולטור לבדיקת זכאות למענק לחץ כאן


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים