שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

מאמרים

זכאות לקבלת זיכוי מס בגין הפקעה במכירת נכס מקרקעין שנרכש עד שנת המס 1960 הזכאי לשיעור מס מופחת
13/05/2015 | שאלות ותשובות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
ניסיתי לבצע חישוב של החבות במס באמצעות סימולטור מס שבח של רשות המיסים ולפ תוצאות החישוב שהתקבלו אינני זכאי לקבלת שיעור מס מיוחד להפקעה במכירת נכס שנרכש עד שנת המס 1960 הזכאי לשיעור מס מופחת. האם התוצאה המתקבלת בסימולטור מס שבח הינה תוצאה נכונה?
זכאות לפריסה של שבח מקרקעין
24/04/2015 | מיסוי מקרקעין | עו"ד, רו"ח אבי עומר
סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") קובע את הזכאות לפריסת שבח מקרקעין. ובלשון הסעיף "המוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים, תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס... והמסתיימת בשנה שבה נבע השבח".
האם תושב חוץ זכאי לחישוב המס בפריסה של שבח מקרקעין?
19/04/2015 | פסקי דין | עו"ד, רו"ח אבי עומר
בו"ע 10516-03-12 ברוך ואח' נ' מדינת ישראל מיום 18 במרס, 2014, נפסק כי המס החל על תושב חוץ יחושב כפי שמחשבים את המס החל על תושבי ישראל, לרבות כל הנוגע לפריסתו
קביעת שווי החלק המיוחס לדירת המגורים לפי סעיף 49ז.
13/04/2015 | הוראות ביצוע | עו"ד, רו"ח אבי עומר
הוראת ביצוע מס שבח 6/98 מנחה לאופן קביעת שווי דירת המגורים ללא הזכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז.
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין - עיקרי התיקון
13/04/2015 | תיקון 76 | עו"ד, רו"ח אבי עומר
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין בתוקף מיום 1.1.14 מבטל את הפטור במכירת דירת מגורים אחת ל-4 שנים ומחיל את הפטור היחסי (״מס מוטב״) לפי חישוב ליניארי חדש.
רשות המיסים פירסמה מדריך למוכר/קונה זכות במקרקעין - דע זכויותיך וחובותיך 2015
05/04/2015 | חדשות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
רשות המיסים פירסמה מדריך למוכר/קונה זכות במקרקעין - דע זכויותיך וחובותיך 2015. ניתן למצוא את המדריך להורדה בעמוד "טפסים ועזרים" באתר.
השתלמויות מיסוי מקרקעין - הממשק שבין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין ככלי להפחתת החבות במס שבח
31/03/2015 | חדשות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
לאור בקשות של משתמשים, הנהלת האתר מתכבדת להודיע על פתיחת רישום לערבי עיון בקבוצות קטנות של משתתפים, שיתמקד בעיקר בממשק בין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין ככלי להפחתת החבות במס שבח שבמהלכם תועברנה למשתלמים גם הדגמות מעשיות של הפחתת החבות במס באמצעות מחשבון "שומה עצמית".
השקת מודול זכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז.
15/02/2015 | חדשות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
הנהלת האתר מתכבדת להודיע על השקה של מודול חדש למחשבון הכולל חישוב שומות במכירת דירת מגורים שהתמורה ששולמה בעדה מושפעת מזכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז.
רשות המיסים פירסמה טפסי מיסוי מקרקעין חדשים לחישוב לפי הוראות סעיף 49ז.
30/01/2015 | חדשות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
פורסם טופס מיסוי מקרקעין מספר 7158- חיוב במס שבח לפי חישוב ליניארי מוטב לדירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מזכויות לבנייה נוספת או צפויה לפי סעיף 48א(ב3) לחוק מיסוי מקרקעין. פורסם טופס מיסוי מקרקעין מספר 7157 - תחשיב החלק פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מזכויות לבניה נוספת.
השקת מסלול שימוש חדש חופשי-יומי
15/12/2014 | חדשות | עו"ד, רו"ח אבי עומר
לבקשת משתמשים, הושק מסלול שימוש על בסיס חופשי-יומי בעלות של 50 ש"ח ליום.
חיפוש מאמרים