שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2024 - עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2024 - עדכון סכומים

בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2024-עודכנו סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה לשנת המס 2024 והמתייחסים ל:

1. מדרגות מס רכישה ברכישת דירת מגורים יחידה;

2. מדרגות מס רכישה ברכישת דירת מגורים שאינה יחידה;

3. הקלות במס רכישה ברכישת דירת מגורים ו/או בית עסק בידי "עולה";

4. הקלות במס רכישה לרוכש משק חקלאי;

5. תקרת פטור לדירה יחידה לפי סעיף 49א(א1) לחוק;

6. שווי דירות נמכרות ושווי מירבי של דירות במכירה לפי סעיף 49ה. לחוק;

7. תקרת הפטור ורצפת הפטור במכירת דירת מגורים שהתמורה בעדה מושפעת מזכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז. לחוק;

8. סכום הקנס על אי הצהרה וסכום הקנס על אי הודעה במועד שנקבע בחוק;

9. סכום אגרות בעד פעולות ושירותים לפי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים) התש"ע-2009. 

10.מס נוסף (מס יסף).

לנוחות הקוראים, מצ"ב הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2024.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים