שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

תושב חוץ היורש דירת מגורים אינו בהכרח זכאי לפטור מס לפי סעיף 49ב(5) לחוק מסמ"ק

תושב חוץ היורש דירת מגורים אינו בהכרח זכאי לפטור מס לפי סעיף 49ב(5) לחוק מסמ"ק

החלטת מיסוי מס'7701/21 שפורסמה ביום 6.12.2021 קובעת כי, תושב חוץ יהיה זכאי לפטור ממס לפי סעיף 49ב(5) לחוק מסמ"ק במכירת דירת מגורים שהגיעה לידיו בירושה, רק במקרה בו ימציא תושב החוץ אישור שאין בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות. החלטת מיסוי זו סותרת את עמדת רשות המיסים (לפחות בחלק לא מבוטל ממשרדי מסמ"ק) כפי שהיתה נהוגה עד ליום פרסומה של ההחלטה ושלפיה הזכאות לפטור ממס לא היתה מותנית בהיעדר דירת מגורים במדינת התושבות.

בהתאם להחלטת המיסוי, דינו של תושב חוץ שהמציא אישור שאין לו דירת מגורים במדינת התושבות כדין תושב ישראל ויהיה זכאי לפטור ממס לפי סעיף 49ב(5) במכירת דירת מגורים שהגיעה לידיו בירושה. 

לנוחות הקוראים מצ"ב החלטת מיסוי מס' 7701/21.

 

 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים