שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

העלאת שיעור מס הרכישה על דירה שניה

העלאת שיעור מס הרכישה על דירה שניה

ביום 28.11.2021 פורסם ברשומות ס"ח 460 - חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 98), התשפ"ב-2021.

בתיקון 98 לחוק נקבעה הוראת שעה הקובעת העלאה של שיעור מס הרכישה המוטל על תושב ישראל ברכישת דירת מגורים נוספת.

בהוראת השעה נקבע כי על חלק שווי הרכישה שעד 5,348,565 ש"ח יחול מס רכישה בשיעור של 8% ומסכום זה ואילך יחול מס רכישה בשיעור של 10%.

תוקף הוראת השעה הינו מיום פרסום הוראת השעה ברשומות (28.11.2021) ועד ליום 31.12.2024.

בתיקון לחוק הוסמך שר האוצר להאריך את תוקף הוראת השעה בשנתיים נוספות.

לנוחות הקוראים מצ"ב תיקון מס' 98 לחוק.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים