שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

הארכת התקופה שלא תחשב במניין 18 החודשים למכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה

הארכת התקופה שלא תחשב במניין 18 החודשים למכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה

הוראת השעה לגבי דחיית מועדים תוקנה במסגרת "חוק לדחיית מועדי תשלומי מסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2020" שפורסם ברשומות ביום 29.12.2020. בהתאם לתיקון לחוק, ככל שהמועד לקבלת פטור ממס שבח או בהקלה במס רכישה מסתיים במהלך התקופה מיום 1.3.2020 ועד ליום 30.6.2021 כי אזי ניתנת הארכה של התקופה המזכה עד ליום 30.6.2021.

לפירוט ההקלות כפי שנקבעו בהוראת השעה לחץ כאן


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים