שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

דיווח מקוון על ייחוד דירות במסגרת רישום בית משותף / הסכם שיתוף

דיווח מקוון על ייחוד דירות במסגרת רישום בית משותף / הסכם שיתוף

שאלה:

אבקש לדעת באיזה אופן ניתן להגיש דיווח מקוון למנהל מסמ"ק על בקשה לייחוד דירות במסגרת רישום בית משותף.

תשובה:

לשאלתך, אני מפנה אותך לתשובה שניתנה באדיבותו של עו"ד סמואל מסיקה המבוססת על מענה שנתקבל ממר שוקי שרצקי ממסמ"ק.

הדיווח המקוון יעשה במתכונת כמפורט להלן: 

1. הדיווח מתבצע באמצעות טופס 7002.

2. מכיוון שכל הבעלים הינם גם מוכרים וגם רוכשים יש לציין כ"מוכר" רק את הראשון ברשימה וכ"רוכש" את השני ברשימה.

3. סוג הנכס הנמכר - "אחר".

4. נדרש לצרף אסמכתאות על הרכב הבניין.

5. פטור ממס שבח - לפי סעיף 67 לחוק (כמובן ככל ועומדים בתנאי הסעיף).

6. פטור ממס רכישה - לפי תקנה 27.

7. בסיום מילוי הטופס ולפני שליחתו, מומלץ לרשום בהערות המייצג כי מדובר בייחוד דירות ..... וכי ההצהרה מוגשת בשם כל הבעלים. 

8. נדרש לצרף טופס חתימות מקוצר חתום ע"י כל הבעלים.

9. נדרש לצרף את טיוטת הצו/הסכם שנחתם וכל מסמך אחר שקשור להליך.

10. מילוי תאריך מסירת החזקה - יש לציין את יום הדיווח. 

דיווח מקוון על הסכם שיתוף:

הדיווח המקוון על הסכם שיתוף יעשה כפי האמור לעיל לגבי ייחוד דירות במסגרת רישום בית משותף  בשינויים המחויבים. 

תשומת לב להוראת נוהל-אישורי מס נדרשים בעת הסכם שיתוף שפורסמה ביום 19.8.2019 על ידי הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין שלפיה במקרים המפורטים בהוראת הנוהל ניתן להסתפק בתצהיר עורך דין בנוגע למהות הסכם השיתוף חלף הצגת אישורי מיסים.

 

 

 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים