שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

רשות המיסים פירסמה טופס מיסוי מקרקעין מס' 7914 הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת

רשות המיסים פירסמה טופס מיסוי מקרקעין מס' 7914 הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת

רשות המיסים פירסמה טופס מיסוי מקרקעין 7914 חדש - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת.

תשומת הלב לשינויים שקיבלו ביטוי בטופס החדש כדלהלן:

1. כותרת - הטופס הישן לשימוש בתקופת במעבר בשנים 2014-2017. הטופס החדש הינו לשימוש במכירות מיום 1.1.2018.

2. הושמטו הפיסקאות הבאות:

    מקורות המימון לרכישת הדירה הנמכרת.

    קבלת הדירה במתנה.

    החלק בטופס הנוגע לבדיקת זכאות לחישוב מס מוטב (חישוב ליניארי חדש) עפ"י סעיף 48א(ב2)-מגבלות לפי הוראת השעה לתיקון 76.

3. נוספו הפיסקאות הבאות:

    האם הדירה הנמכרת או הקרקע שעליה נבנתה התקבלה אגב פירוק איגוד בפטור לפי סעיף 71.

    האם הדירה הנמכרת נרכשה כדירה חלופית לדירה אחרת שנמכרה בפטור ממס בחילוף.

    האם הדירה הנמכרת התקבלה תמורת זכות שאינה דירת מגורים במסגרת פרויקט תמ"א 38 / פינוי בינוי.

    האם הדירה הנמכרת התקבלה בהעברה פטורה מחברה לבעל מניות מהותי בהתאם להוראות סעיף 96(ב)(3)(ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית 2016.

    בחינה של השאלה האם הדירה הושכרה בתקופת השבח והמסלול בו דווח על ההכנסה מדמי שכירות לפקיד השומה (פטור ממס, מס בשיעור של 10%, מסלול רגיל).

 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים