שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

דחיית המועד להגשת הצהרה ותשלום המס לפי חוק מס ריבוי דירות

דחיית המועד להגשת הצהרה ותשלום המס לפי חוק מס ריבוי דירות

ביום 31.7.2017 פורסמה ברשומות החלטתו של מנהל רשות המיסים לדחיית המועד להגשת הצהרה לפי חוק מס ריבוי דירות ותשלום המס לפיו.

המועד הקבוע בחוק ליום 31.3.2017 שכבר נדחה בעבר ליום 31.7.2017 הוארך עד ליום 1.9.2017.

יש להביא בחשבון כי טרם ניתן פסק דין על ידי שופטי בג"ץ בעתירות שהוגשו לביטול חוק מס ריבוי דירות בשל הפגמים שנפלו בהליך החקיקה.

בהתאם, מומלץ במקביל להיערכות להגשת הצהרה על ריבוי דירות ולתשלום המס, לעקוב אחר ההתפתחויות באשר לאפשרות ביטולו של החוק. 

מחשבונים: 

למחשבון רשות המיסים - חישוב הסכום הקובע והמס לתשלום לדירה לחץ כאן 

למחשבון רשות המיסים - בדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי כולל חישוב המס לחץ כאן

לסימולטור לבדיקת זכאות למענק לחץ כאן


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים