שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

ביטול מס ריבוי דירות בפסק דין בג"ץ

ביטול מס ריבוי דירות בפסק דין בג"ץ

ביום 6.8.2017 פורסם פסק דין של בית המשפט העליון בעתירות שהוגשו כנגד מס ריבוי דירות (דירה שלישית) שלפיו בוטל פרק י"ב לחוק ההתייעלות בו נכללו ההוראות לגבי מס ריבוי דירות (דירה שלישית). 

המסקנות אליהן הגיע בג"ץ שהובילו לביטול מס ריבוי דירות הינן באשר לפגמים שנפלו בשלבים מסוימים של הליך החקיקה (הדיון בוועדת הכספים). בהתאם נקבע על ידי בג''ץ כי בטלות זו של החוק תהא בטלות יחסית, שלפיה אין צורך לבצע את שלבי הליך החקיקה עד לדיון בוועדה לקראת קריאה שניה ושלישית וכי המחוקק רשאי "לחזור" להליך החקיקה משלב הדיון בוועדת הכספים, השלב שבו נפל הפגם. 

 

לנוחות הקוראים מצ"ב פסק הדין שפורסם.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים