שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

רשות המיסים פרסמה את הוראת הביצוע מס' 1/2017-עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה

רשות המיסים פרסמה את הוראת הביצוע מס' 1/2017-עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2017-עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה המתייחסים ל:

1. מדרגות מס רכישה ברכישת דירת מגורים יחידה;

2. מדרגות מס רכישה ברכישת דירת מגורים שאינה יחידה;

3. הקלות במס רכישה ברכישת דירת מגורים ו/או בית עסק בידי "עולה";

4. הקלות במס רכישה לרוכש משק חקלאי;

5. תקרת פטור לדירה יחידה לפי סעיף 49א(א1) לחוק;

6. שווי דירות נמכרות ושווי מירבי של דירות במכירה לפי סעיף 49ה. לחוק;

7. תקרת הפטור ורצפת הפטור במכירת דירת מגורים שהתמורה בעדה מושפעת מזכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז. לחוק;

8. סכום הקנס על אי הצהרה וסכום הקנס על אי הודעה;

9. סכום אגרות בעד פעולות ושירותים לפי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים) התש"ע-2009. 

לתשומת לב - באשר לסכום תקרת הפטור במכירת דירה יחידה, בהתאם לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, החל מיום 1.1.2014 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק המתייחס לדירת מגורים יחידה, מוגבל בתקרת פטור בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק. ההוראה קובעת כי הסכום יתואם בתחילת כל שנת מס לפי שיעור עליית המדד, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר, 2014), ויעוגל ל-1,000 השקלים החדשים הקרובים.

 לתשומת לב המשתמשים, לדעתנו בהוראת הביצוע קיים אי-דיוק לגבי הסכום. הסכום המופיע בהוראת הביצוע הינו סכום תקרה המגיע ל-4,442,000 ש"ח בעוד שהסכום הנכון כפי המחושב במחשבון "שומה עצמית" בהתאם לשיעור עליית המדד המבוסס על בסיס 1951 מגיע ל-4,443,000 ש"ח.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים