שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

עדכון מדרגות מס רכישה החל מיום 16.1.2017

עדכון מדרגות מס רכישה החל מיום 16.1.2017

רשות המסים פירסמה ביום 17.1.17 עדכון למדרגות מס הרכישה  בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות דיירים שעלה בשנת 2016 בשיעור של 1.4%. 

המשמעות המעשית של של עליית המדד הינה הפחתה בסכום מס הרכישה, שכן ככל שגובה המדרגות עולה, עולה בהתאמה הסכום ממנו מתחילים לשלם. 

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.17 ועד 15.1.18:
בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק, החל מיום 16.1.17 ועד ליום 15.1.18, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן: 
1. על חלק השווי שעד 1,623,320 ש"ח – לא ישולם מס;
2. על חלק השווי העולה על 1,623,320  ש"ח ועד 1,925,460 ש"ח – 3.5%;
3. על חלק השווי העולה על 1,925,460 ש"ח  ועד 4,967,445 ש"ח – 5%;
4. על חלק השווי העולה על 4,967,445 ש"ח  ועד 16,558,150 ש"ח – 8%;
5. על חלק השווי העולה על 16,558,150 ש"ח – 10%; 
להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה): 
בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.17 ועד ליום 15.1.18 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:
1. על חלק השווי שעד 4,967,445 ש"ח – 8%;
2. על חלק השווי העולה על 4,967,445 ש"ח– 10%;
 
 לקישור להודעה שפורסמה על ידי רשות המיסים לחץ כאן

 

 

 

 


חיפוש מאמרים