שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

דיווח מקוון על עסקאות מקרקעין החל מיום 1.2.2017

דיווח מקוון על עסקאות מקרקעין החל מיום 1.2.2017

בהתאם להודעה של וועדת מיסים בלשכת עורכי הדין שהועברה לחברי פורום מסים וועדות המשנה, ביום 15.8.2016 התקיים דיון בוועדת הכספים על פי בקשתו של שר האוצר מר משה כחלון לאישור תקנות לפיהן החל מיום 1.10.2016 יוגשו כלל הדיווחים לרשויות מיסוי מקרקעין באופן מקוון, ללא חריגים.

לבקשת לשכת עורכי הדין, הוסכם על דחיית מועד התחילה של התקנות ליום 1.2.2017. כך שהחל ממועד זה יהיה על ציבור עורכי הדין לדווח לרשויות מיסוי מקרקעין באופן מקוון בלבד. כמו כן, הוסכם כי ביחס לעורכי דין שגילם הוא 70 ומעלה (שאינם חלק ממשרד גדול) תינתן האפשרות להמשיך ולהגיש את הדיווחים באופן ידני.

במטרה להיערך ולהכשיר את ציבור עורכי הדין בהתאם, פורום המיסים בלשכת עורכי הדין הודיע כי יקיים בנושא מספר ימי עיון והדרכה בחודשים הקרובים בשיתוף עם רשות המיסים.

לנוחות הקוראים מצ"ב פנייתו של שר האוצר ליו"ר וועדת הכספים ונוסח התקנות.  

יודגש, כי במקרים בהם משרד מיסוי מקרקעין אזורי מנסה לכפות הגשת דווח מקוון חלף הגשת הדיווח באופן ידני, מוצע להפנות לסיכום זה שהושג על ידי לשכת עורכי הדין לגבי הדחיה של מועד התחילה של התקנות עד ליום 1.2.2017. 

לתשומת לב, הדיווח המקוון מצריך הזנת נתוני העסקה העיקריים לצורך הפקת הצהרה מקוונת כעבודת הכנה וזאת עוד לפני המפגש עם המוכרים והקונים להחתמתם על הסכם המכר ועל ההצהרה המקוונת. היעדרם של חלק מנתוני העסקה עלול לכאורה לגרום לעיכובם של הצדדים עד להזנת הנתונים ו/או לזמן את הצדדים למועד נוסף לצורך החתמתם על ההצהרה המקוונת.

בהנחיות לדווח המקוון כפי שפורסם על ידי רשות המיסים ניתן לנקוט בנוהל חלופי שלפיו ניתן לעשות שימוש בטפסים שפורסמו על ידי רשות המיסים (טופס 7005 ו/או טופס 7009). מילוי ידני של הטופס המתאים והחתמת הצדדים עליו, במועד החתימות על הסכם המכר יאיין את הצורך להחתים את הצדדים על גבי ההצהרה המופקת במהלך הדיווח המקוון.   

לתשומת לב משתמשי מחשבון "שומה עצמית", בעת ביצוע הדיווח המקוון, ברירת המחדל הינה הזנת מספר שומה שהוכנה בסימולטור מס שבח של רשות המיסים. 

שומות עצמיות למסמ"ק הנערכות במחשבון "שומה עצמית" מופקות בטופס 2990 ו/או 2990א וניתנות להורדה למחשב המשתמש כקובץ PDF, אותו ניתן לצרף לטופס ההצהרה המקוונת. חישובים של שומות עצמיות הנערכות באמצעות המחשבון מביאים לידי ביטוי גם אפשרויות של חישוב מס בפריסה של שבח המקרקעין וכן חישובי מס מורכבים כמו מכירת דירת מגורים שמחירה מושפע מזכויות לבניה נוספת ורכישה בחלקים. 

 

עדכון מיום 9.1.2017 

לתשומת לב - בישיבת וועדת המיסים בלשכת עורכי הדין בישראל שהתקיימה ביום 9.1.2017 נמסר ע"י עו"ד יוסי אלישע יו"ר וועדת המיסים כי בשלב זה מועד התחילה של התקנות שנקבע ליום 1.2.2017 נדחה למועד שאינו ידוע, אם כי הצפי לתחילה הנו לקראת אמצע שנת 2017 וכי כפי הנראה חובת הדיווח המקוון לא תחול על עו"ד מגיל 67 ואילך.

 

עדכון מיום 11.7.2017 

לתשומת לב - וועדת הכספים אישרה ביום 11.7.2017 את תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון) התשע"ז-2017 שלפיהן הצהרות ומסמכים אשר נדרש להגישם לפי חוק מיסוי מקרקעין יוגשו באופן מקוון באינטרנט וזאת החל מיום 1.12.2017. חובת הדיווח המקוון לא תחול על הצהרות ומסמכים המועברים למשרדי מיסוי מקרקעין על ידי עו"ד שביום פרסום התקנות מלאו לו 66 שנים.

 

 

 

 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים