שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

מסירת מידע ויפוי כוח לעובדים בשירות עורך דין מול מיסוי מקרקעין

מסירת מידע ויפוי כוח לעובדים בשירות עורך דין מול מיסוי מקרקעין

רשות המיסים פרסמה תוספת מס' 2 להוראת הביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007 - מסירת מידע-מיסוי מקרקעין העוסקת בנוהל מתן יפוי כוח לביצוע פעולות טכניות מול משרדי מסמ"ק השונים שלא באופן ישיר באמצעות עוה"ד המייצג בעסקה אלא באמצעות עובדים בשירות עורך הדין, עובדי חברות המספקות שירותי עזר משפטיים, שליחים וכיו"ב.

על הפועלים בשירות עורך הדין להצטייד טרם ההגעה למשרדי מסמ"ק בייפוי כוח רגיל מטעם עורך הדין המייצג בתיק שהוא שולחם בעסקה לגביה נדרש המידע, בצירוף ייפוי הכוח של הנישום המייפה את כוחו של המייצג והמתיר לעורך הדין להאציל את סמכויותיו לאחר.

לחילופין, כאשר עוה"ד רשום כבר כמייצג בעסקה נדרש לצרף ליפוי כוח הרגיל בו עוה"ד מייפה את כוחו של השליח כאמור לעיל, מכתב מאת עוה"ד לרשות המסים, שלפיו, הנו מאשר כי יפוי הכוח שניתן לו מאת הנישום לייצגו ברשות, בעסקה למכירה/רכישה של נכס מסוים, מתיר לו להאציל את סמכויות הייצוג ע"פ יפוי הכוח לאחר. את הנוסח הנדרש במכתב ניתן לראות בתוספת.  

מלבד ההתייחסות במכתב של עורך הדין כאמור לעיל בקשר עם האצלת סמכויות לעובדים בשירות עורך הדין, קיימת חשיבות לרענון ההוראות הכלולות בהוראת הביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007-מסירת מידע-מיסוי מקרקעין, וזאת על מנת לללמוד על סמכויותיו של מנהל מסמ"ק במסירת מידע לרשויות המדינה השונות ובכללן רשות המסים, המוסד לביטוח לאומי, בתי משפט, הרשות להלבנת הון, מבקר המדינה, משטרת ישראל, רשות מקומית וכו' וכמו כן במסירת מידע לבני זוג, יורשים, מנהלי עיזבון, בעלי תפקידים במסגרת הליכי פירוק, פשיטת רגל, הסדרי נושים וכינוס וכו'.

לנוחות הקוראים מצ"ב קישור להוראת הביצוע ולתוספת מס' 2 להוראת הביצוע.

 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים