שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

תיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין - עיקרי התיקון

תיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין - עיקרי התיקון

תיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין נתקבל בכנסת ביום 29.3.2016 ופורסם בספר החוקים ביום 6.4.2016.

ההצעה לתיקון החוק הוגשה ביוזמת שר האוצר, מר משה כחלון ונועדה להגדלת היצע יחידות הדיור במשק בדרך של צמצום פרק הזמן המזכה בפטור ממס שבח ו/או שיעור מס רכישה מופחת במכירת דירת המגורים העומד לרשותו של מי שבבעלותו דירת מגורים יחידה והרוכש דירה חלופית  על מנת שהדירה הנרכשת תיחשב כ"דירה יחידה". כמו כן, ההצעה לתיקון החוק כללה הגבלה של פרק הזמן בו ניתן למכור דירת מגורים שנתקבלה בירושה שבמכירתה קיימת זכאות לפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק. 

טרם קבלת תיקון 85, פרק הזמן בו ניתן היה למכור את דירת המגורים על מנת שהדירה הנרכשת תיחשב כ"דירה יחידה" - 24 חודשים לעניין מס רכישה (לפי הוראות סעיף 9(ג1ג)(2) לחוק) ו-18 חודשים לעניין מס שבח (לפי הוראות סעיף 49ג(1) לחוק).

בהצעת החוק כפי שהוגשה הוצע לקצר את פרקי הזמן כאמור לעיל ל-12 חודשים, הן לעניין מס רכישה והן לעניין מס שבח.

בתיקון לחוק כפי שנתקבל,  לא נתנה הסכמה של וועדת הכספים לשינוי הוראות החוק הנוגעות לפטור במכירת דירת ירושה לפי סעיף 49ב(5). לגבי צמצום פרק הזמן למכירת דירת המגורים, בתקופה של 5 שנים מיום 1.5.2016 ועד ליום 30.4.2021 ("תקופת הוראת השעה"), אוחדו פרקי הזמן הן לעניין מס שבח והן לעניין מס רכישה כך שפרק הזמן למכירת דירת המגורים שבו תיחשב הדירה הנמכרת כ"דירה יחידה" יעמוד על 18 חודשים.

לאחר תקופת הוראת השעה, החל מיום 1.5.2021, פרק הזמן למכירת דירת המגורים שבמהלכו תיחשב הדירה הנמכרת ו/או הדירה הנרכשת כ"דירה יחידה", יעמוד על 24 חודשים הן לעניין מס רכישה והן לעניין מס שבח.

לגבי חזקת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ג. לעניין פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה, הוספה הוראה שלפיה ככל שיש למוכר דירה נוספת שנתקבלה בירושה, כל עוד חלקו בדירה אינו עולה על 50%, יראו את הדירה הנמכרת כדירה יחידה. ככל שמדובר בדירת מגורים שנתקבלה בירושה והעומדת בתנאי סעיף 49ב(5)(א)ו-(ב) יראו את הדירה הנמכרת כדירה יחידה גם אם חלקו של המוכר בדירה שנתקבלה בירושה עולה על 50%.

לגבי הגדרת "דירה יחידה" לפי סעיף סעיף 9(ג1ג)(4) לחוק לעניין מס רכישה, הוספה הוראה שלפיה ככל שיש למוכר דירה נוספת שנתקבלה בירושה, כל עוד חלקו בדירה אינו עולה על 50%, יראו את הדירה הנרכשת כדירה יחידה.

לנוחות הקוראים מצ"ב להלן תיקון מס' 85 לחוק כפי שפורסם בספר החוקים וכן ההצעה לתיקון החוק.

 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים