שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

רשות המיסים פירסמה טפסי מיסוי מקרקעין חדשים - אפריל 2016

רשות המיסים פירסמה טפסי מיסוי מקרקעין חדשים - אפריל 2016

בתיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין שפורסם ביום 6.4.16 תוקנו הוראות החוק ככל הנוגע לחזקת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ג. לעניין פטור ממס במכרת דירת מגורים מזכה לפי סעיף 49ב(2) ופרק הזמן בו ניתן למכור דירת מגורים ישנה על מנת שהדירה החדשה הנרכשת תיחשב כדירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה. בהתאם, רשות המיסים פרסמה 2 טפסי מיסוי מקרקעין חדשים בהם ניתן ביטוי להוראות תיקון מס' 85, כדלהלן:

  • טופס מיסוי מקרקעין מספר 2988 - הצהרה לצורך פטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק מיסוי מקרקעין.
  • טופס מיסוי מקרקעין מספר 7002 - הצהרה על מכירת זכות במקרקעין / ביצוע פעולה באיגוד מקרקעין. (השימוש בטופס ייכנס לתוקף החל מיום 1.5.16).
  • הטפסים במחשבון עודכנו בהתאם וניתנים להורדה תחת לשונית "פרטי המכירה" במחשבון "שומה עצמית".
    לנוחות המשתמשים מצ"ב להלן קישור לטפסים האמורים.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים