שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

מחשבון "שומה עצמית" הותאם לקליטת נתונים במטבע דולר ארה"ב

מחשבון "שומה עצמית" הותאם לקליטת נתונים במטבע דולר ארה"ב

לנוחות המשתמשים במחשבון "שומה עצמית" הנדרשים לתרגום לשקלים חדשים של מטבע דולר ארה"ב, שודרג המחשבון להמרת מטבעות, ומעתה הנו כולל גם את האפשרות להמרת מטבע ארה"ב, נוסף על האפשרות שהיתה קיימת קודם לכן, להמרת סכומים נקובים במטבע לירה ישראלית (ל"י) ושקל ישן. 

ניתן להגיע למחשבון להמרת מטבעות בהקלקה על כפתור "המרת מטבעות" הממוקם בתחתית החלק הימני של המסך תחת הלשוניות המאפשרות מעבר בין המסכים השונים של המחשבון. 

עם ההקלקה על כפתור "המרת מטבעות" יפתח המחשבון להמרת מטבעות, כאשר ברירת המחדל של המערכת הינה, מטבע הנקוב בלירה ישראלית (ל"י). ניתן לבחור בין המטבעות להמרה כאשר האפשרויות הנוספות הינן שקל ישן ודולר ארה"ב.

עם הבחירה במטבע דולר ארה"ב, יפתח שדה נוסף בו נדרש להזין את היום שלגביו נדרש התרגום לדולר ארה"ב. לאחר הזנה של הסכום בדולר ארה"ב והקלקה על כפתור "חישוב" יוצג בפני המשתמש הסכום בש"ח.

את הסכום בש"ח ניתן להעתיק באמצעות "העתק-הדבק" לשדה הרלבנטי (שווי רכישה) במסך "פרטי המכירה".

שערי החליפין של דולר ארה"ב מיום 15.5.1948 ועד ליום 30.10.1977 כפי המוזן במחשבון להמרת מטבעות, מבוססים על שער החליפין הרשמי כפי שנתפרסם על ידי ממשלת ישראל.

שערי החליפין של דולר ארה"ב מיום 1.11.1977 כפי המוזן במחשבון להמרת מטבעות, מבוססים על השער היציג כפי שפורסם על ידי בנק ישראל.

ממועד שדרוג המחשבון להמרת מטבעות והוספת האפשרות להמרת מטבע דולר ארה"ב, המערכת מפעילה מידי יום ביומו, רוטינה של גישה לאתר בנק ישראל ושליפה של השער היציג היומי והזנתו במחשבון.


חיפוש מאמרים