שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

רשות המיסים פרסמה את הוראת הביצוע 1/2016-עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה

רשות המיסים פרסמה את הוראת הביצוע 1/2016-עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2016-עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה כוללת בין היתר גם את סכום תקרת הפטור במכירת דירה יחידה.

בהתאם לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, החל מיום 1.1.2014 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק המתייחס לדירת מגורים יחידה, מוגבל בתקרת פטור בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק. ההוראה קובעת כי הסכום יתואם בתחילת כל שנת מס לפי שיעור עליית המדד, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר, 2014), ויעוגל ל-1,000 השקלים החדשים הקרובים.

לתשומת לב המשתמשים, לדעתנו בהוראת הביצוע קיים אי-דיוק. הסכום המופיע בהוראת הביצוע הינו תקרה המגיעה ל-4,456,000 ש"ח בעוד שהסכום הנכון כפי המחושב במחשבון "שומה עצמית" בהתאם לשיעור עליית המדד המבוסס על בסיס 1951 מגיע ל-4,455,000 ש"ח.

לנוחות המשתמשים מצ"ב הוראת הביצוע.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים