שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

נכס מקרקעין שנרכש במספר שלבים (רכישה בחלקים)

נכס מקרקעין שנרכש במספר שלבים (רכישה בחלקים)

הנהלת האתר מתכבדת להודיע על השקת עדכון למחשבון מס שבח "שומה עצמית", המחשבון המתקדם מסוגו, הכולל מהיום גם חישוב מס שבח במכירה של נכס מקרקעין שנרכש במספר שלבים (רכישה בחלקים).

הצורך בחישוב מיוחד של השבח במכירת מקרקעין שנרכשו במספר שלבים נובע מהוראות תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין בתוקף מיום 7.11.2001 שלפיו הופחת שיעור המס על שבח המקרקעין ל-20% לגבי מקרקעין שנרכשו החל מיום 7.11.2001 המהווה את הבסיס לחישוב הליניארי (הישן) וכן מהוראות תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין שלפיו נקבע שיעור מס של 25% לגבי מקרקעין שנרכשו החל מיום 1.12.2012. 

עדכון זה למחשבון הינו העדכון המורכב ביותר שנעשה עד כה למחשבון "שומה עצמית" והצריך השקעת משאבים מחשבתיים מרובים על מנת לאפשר, לציבור המשתמשים במחשבון, פתרון מקצועי ביותר לסוגיה מורכבת שעד היום לא ניתן לה מענה ראוי.

הפתרון אליו הצלחנו להגיע מחליף הכנה מסורבלת של שומה נפרדת לכל רכישה הכרוכה בהכנת חישובים מקדמיים לחלוקת הניכויים בין הרכישות השונות  וסיכום ידני של תוצאות השומות החלקיות המצריכים השקעת זמן שאינה מבוטלת, והחל מהיום שלא לצורך.

כמיטב המסורת הנהוגה ב"שומה עצמית" תוצאת הפתרון שאליו הגענו הינה העמדת כלי ידידותי ביותר למשתמש, כלי שבו הזנת הנתונים הופכת לחוויה נעימה וקלה ובכלל זה האפשרות לייחוס מהיר של הניכויים לכל אחת מהרכישות. לאחר שלב הזנת הנתונים, ניתן, בהינף מקש, להגיע לשומה נפרדת לכל אחת מהרכישות ולשומה המרכזת את כלל הרכישות והניתנות להדפסה במתכונת טופס 2990 ו/או 2990א בשומות מרהיבות אליהן מצורפים נספחים בהם נעשית חלוקה אוטומטית של הניכויים לכל אחת מהרכישות.

הגדלנו לעשות ובנינו את הכלי הנפלא הזה באופן שייתן מענה גם לעסקאות מורכבות ביותר של מקרקעין שנרכשו במספר שלבים (רכישה בחלקים) ובכלל זה מכירה של דירת מגורים שמחירה מושפע לזכויות לבניה נוספת בהתאם להוראות 49ז. לחוק מיסוי מקרקעין, דירת מגורים יחידה ששווי מכירתה עולה על 4.5 מיליון ש"ח, דירת מגורים הזכאית ל"פטור יחסי" / "מס מוטב" לפי סעיף 48א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין, והכל, תוך שילוב בשומות של שלל האפשרות למיצוי הטבות המס ובכלל זה בפריסה של שבח המקרקעין, קיזוז אופטימלי של הפסדי הון, חלוקת שבח בין בני זוג וכו'.


חיפוש מאמרים