שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

בוטל החיוב במס על השבח האינפלציוני החייב בחישוב ליניארי מוטב

בוטל החיוב במס על השבח האינפלציוני החייב בחישוב ליניארי מוטב

ביום 15.10.2015 פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82), התשע"ו-2015, הכולל ביטול החיוב במס על השבח האינפלציוני החייב במכירת דירת מגורים מזכה שחישוב המס לגביה נעשה בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק (חישוב ליניארי מוטב / חישוב ליניארי חדש / פטור יחסי) בתחולה רטרואקטיבית מיום 1.1.2014. לצפייה בתיקון 82 לחוק כפי שפורסם לחץ כאן.

לידיעת המשתמשים, מחשבון מס שבח "שומה עצמית" הותאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין לאחר תיקון 82 ומעתה תוצאות החישוב לא יכללו חיוב במס על השבח האינפלציוני החייב.

כפי שפורסם על ידי רשות המיסים, לגבי מכירות שבוצעו מיום 1.1.2014 תיקוני השומה והחזרי המס המתחייבים יבוצעו באופן יזום ע"י הרשות ואין צורך לפנות למשרדים בבקשות לתיקוני שומה. להודעת רשות המיסים מיום 13.10.15 לחץ כאן.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים