שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

התרה בניכוי של דמי מפתח ששולמו על ידי דייר מוגן שרכש את זכות הבעלות בנכס מקרקעין

התרה בניכוי של דמי מפתח ששולמו על ידי דייר מוגן שרכש את זכות הבעלות בנכס מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2009 מנחה לגבי אופן ההתרה בניכוי של דמי מפתח ששולמו על ידי דייר מוגן שרכש את זכות הבעלות/החכירה בנכס מקרקעין. הוראת הביצוע נקבעה במטרה להגיע למיסוי נכון של הרווח הכלכלי האמיתי שנצמח למוכר זכות במקרקעין שהיה דייר מוגן ורכש את זכות הבעלות, ועל-מנת למנוע את העיוותים הכלכליים נשוא הו"ב 24/85.

בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2009 נקבעו ההנחיות כדלהלן:
א. סעיף 3 בהוראת ביצוע 24/85 מיום 4.9.85 מבוטל.
ב. בחישוב השבח במכירת זכות במקרקעין ע"י מי שהיה דייר מוגן ורכש את זכות הבעלות, יותרו בניכוי דמי המפתח ששולמו בשעתו על ידו לצורך רכישת זכות הדיירות המוגנת.
הוצאת דמי המפתח תתואם מיום ההוצאה ועד ליום רכישת הבעלות בנכס, ותותר בניכוי ליום רכישת זכות הבעלות.
מאחר ולא כל דייר מוגן נדרש לשלם דמי מפתח, רשות המיסים עשויה לדרוש קבלת תיעוד או אסמכתאות על תשלום בפועל.

לנוחות המשתמשים מצ"ב הוראת הביצוע.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים