שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

דיווח מקוון על עסקאות מקרקעין

דיווח מקוון על עסקאות מקרקעין

ביום 23 ביוני פרסמה רשות המיסים הודעה על הרחבת הפיילוט לדיווח מקוון של עסקאות המקרקעין לכל סוגי העסקאות בכל משרדי מיסוי מקרקעין.

לפרסום רשות המיסים לחץ כאן.

 במהלך ביצוע הדיווח המקוון, בחלק המתייחס לשומה עצמית, קיימות 2 אפשרויות - הקלדה של מספר השומה המתקבלת בעת ביצוע חישוב שומה באמצעות סימולטור מס שבח של רשות המיסים או לחילופין צרוף טופס 2990 או 2990א שהוכן על ידי המדווח בכל מערכת אחרת.  

לתשומת לב המשתמשים, השומה המופקת באמצעות מחשבון ״שומה עצמית״ הינה בקובץ PDF הניתן להורדה ולצרוף לדיווח המקוון.

לנוחות המשתמשים, במסך ״חישוב״ נוסף כפתור ״דיווח מקוון״ שנועד לאפשר הורדה של השומה בטופס 2990 או בטופס 2990א לקובץ PDF  הניתן לצרוף במהלך הדיווח המקוון על עסקאות מקרקעין למנהל מיסוי מקרקעין.

שימוש בקובץ המופק על ידי מחשבון ״שומה עצמית״ יאפשר הגשה של הדיווח המקוון תוך ניצול יתרונות המערכת בעריכת חישובים מורכבים (חישוב החבות במס בפריסה של שבח המקרקעין, חישוב החבות במס במכירת דירה שמחירה מושפע מזכויות לבניה נוספת), נוחות בהכנת שומות המתייחסות למכירה על ידי מספר מוכרים,  וזאת תוך שמירה על מלוא זכויותיו של המוכר לשלם רק את המס שהוא חייב בו ותוך התחשבות בנסיבות האישיות של המוכר.


חיפוש מאמרים