שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

זכאות לקבלת זיכוי מס בגין הפקעה במכירת נכס מקרקעין שנרכש עד שנת המס 1960 הזכאי לשיעור מס מופחת

זכאות לקבלת זיכוי מס בגין הפקעה במכירת נכס מקרקעין שנרכש עד שנת המס 1960 הזכאי לשיעור מס מופחת

סעיף 48ג. לחוק מיסוי מקרקעין קובע, בין היתר, כי במכירת זכות במקרקעין שהיא הפקעה, יינתן למוכר זיכוי בשיעור של 50% מן המס שהוא חייב בו. לדעתנו, זיכוי כאמור אינו מוגבל והינו חל גם לגבי נכס מקרקעין שנרכש עד שנת המס 1960 והזכאי לשיעור מס מופחת.

בחישוב שנערך על ידינו באמצעות סימולטור מס שבח של רשות המיסים לבדיקת טענת השואל, נמצא כי, במכירת נכס מקרקעין שנרכש עד שנת המס 1960 והזכאי לשיעור מס מופחת, התוצאה המתקבלת בסימולטור מס השבח, אינה מביאה בחשבון את זכאותו של המוכר לזיכוי מס בשיעור של 50% מן המס שהוא חייב בו. יתרה מזאת, סימולטור מס שבח אף אינו מביא בחשבון זיכויים לפי אישור פקיד השומה המוזנים במערכת.

כפי הנראה, מקור הטעות בחישובים בסימולטור מס שבח הינה שגיאה בטופס 2990 ו-2990א של רשות המיסים בפרק ד. לטופס. אנו משערים כי סימולטור מס שבח נבנה על בסיס טופס 2990.  הטופס בנוי כך שעל מכין השומה העצמית לבחור את התוצאה הנמוכה מבין התוצאות המתקבלות בסעיף 24 וסעיף 25. התוצאה המתקבלת בסעיף 25 בה ניתן ביטוי לתקרת המס על פי סעיף 48א(ד) לחוק מיסוי מקרקעין לגבי נכס מקרקעין שנרכש עד שנת המס 1960 והזכאי לשיעור מס מופחת, אינה מביאה בחשבון הן את הזיכוי ממס בהפקעה והן את הזיכוי במס לפי אישור פקיד השומה. ההנחיות בטופס לחישוב התוצאה בסעיף 25 הינן שגויות שכן אינן מורות למכין השומה כי עליו להביא בחשבון את הזיכויים כאמור. לנוחות הקורא מצ"ב טופס 2990 וטופס 2990א.

 ראוי לציין כי בעת שידור דוח שנתי באמצעות מערכת שע"מ תחת השאילתא ISUF, המערכת פועלת בהתאם להוראות חוק  מיסוי מקרקעין וזוקפת לנישום שמכר נכס מקרקעין שנרכש עד שנת המס 1960 והזכאי לשיעור מס מופחת, הן את שיעור המס המופחת, הן את הזיכוי ממס לפי אישור פקיד השומה והן את זיכוי המס בשיעור של 50% בגין הפקעה.

 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים