שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין - עיקרי התיקון

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין - עיקרי התיקון

במסגרת תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין ("התיקון") בוטלה הוראת הפטור ממס שבח שהיתה קבועה בסעיף 49(ב)(1) לחוק מיסוי מקרקעין, אשר חלה על מוכר דירה שבבעלותו יותר מדירת מגורים אחת. בעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, ההוראות לגבי הפטור במכירת דירת מגורים על ידי בעלים של דירה יחידה שונות מההוראות החלות על מי שבעלותו יותר מאשר דירת מגורים אחת. הפטור ממס על שבח במכירת דירת מגורים חל רק על דירה יחידה, בעוד שעל דירה שאינה יחידה קיימות הוראות שלפיהן המוכר זכאי ל"פטור יחסי" בהתאם לחישוב ליניארי חדש שלפיו חלק השבח המיוחס לתקופה החזקה בדירת המגורים עד ליום 31.12.13  יהיה פטור ממס שבח, ואילו השבח המיוחס לתקופה שמיום 1.1.2014 יתחייב במס על השבח בשיעור שנקבע בחוק מיסוי מקרקעין.

על פי תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, הופטר השבח הריאלי שנצמח עד ליום 31.12.2013 אולם  לא ניתנה התייחסות  לעניין השבח האינפלציוני. בהתאם להוראות סעיף 48א(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, שבח אינפלציוני שנצמח עד שנת 1993 חייב במס בשיעור של 10%, ויתרת השבח האינפלציוני פטור ממס.

הותרת החיוב במס על השבח האינפלציוני במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, מקורה בטעות בחקיקה שכן כוונת המחוקק  הייתה לפטור את כל השבח שנוצר על ליום 31.12.2013. ככל הידוע, בכוונת רשות המסים לתקן את החקיקה ולבטל רטרואקטיבית את החיוב במס על השבח האינפלציוני במכירת  דירות מגורים כך שכל מי ששילם מס על שבח אינפלציוני יקבל החזר של מס זה. כוונה זו של רשות המיסים אף קיבלה ביטוי בסעיף 8 להצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014. עקב פיזורה של הכנסת ה-19 ביום 8/12/2014 לא הושלמו הליכי החקיקה.  מוערך כי קיימת סבירות שהתיקון האמור יקבל ביטוי לאחר כינונה של הכנסת החדשה וזאת במהלך הרבעון השלישי של שנת 2015.


חיפוש מאמרים