שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

השקת מודול זכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז.

השקת מודול זכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז.

הנהלת האתר מתכבדת להודיע על השקה של מודול חדש למחשבון הכולל חישוב שומות במכירת דירת מגורים שהתמורה ששולמה בעדה מושפעת מזכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז.

על מנת לבצע חישוב, על המשתמש/ת להזין את שווי הדירה ללא זכויות הבניה, ואת שווי הזכויות בפיצול אופקי תחת לשונית "זכויות לבניה". המערכת מבצעת באופן אוטומטי את כל ההתאמות הנדרשות כולל בדיקות לתקרת ורצפת הפטור, פיצול החישוב לשני טפסי שומה - האחד למכירת הדירה והאחר למכירת זכויות הבניה - ומייחסת לכל חלק את החלק היחסי של הניכויים הרלוונטיים.

לצפיה במחשבון מס שבח


חיפוש מאמרים