שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

סימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים


הסימולטור מיועד לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה לפי סעיף 49ב(2) / בדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה שנתקבלה בירושה לפי סעיף 49ב(5) / בדיקת זכאות לפטור יחסי במס במכירת דירת מגורים מזכה לפי הוראות סעיף 48אב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (מס מוטב / חישוב לינארי חדש).

הסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה בנוי לתת מענה למכירה של דירת מגורים מזכה המתבצעת החל מיום 1.1.2014 בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין החל מתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין.

עם תחילת בדיקת הזכאות לפטור המשתמש מתבקש לבחור בדרך שבה הגיעה אליו דירת המגורים המזכה, כאשר החלופות הינן רכישה, ירושה או מתנה.
באמצעות הסימולטור לבדיקת הזכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים, המשתמש מתבקש להשיב על סדרה של שאלות המוצגות במהלך הבדיקה, כאשר התשובות האפשריות הינן "כן" או "לא", וכמו כן להזין תאריכים רלבנטיים ככל שנדרש (תאריך המכירה, תאריך קבלת המתנה, תאריך לידה של מקבל המתנה וכו').

התשובות הניתנות על ידי המשתמש לשאלות עליהן נתבקש להשיב, מובילות לתוצאת הבדיקה. ככל  שהתשובות הניתנות על ידי המשתמש לשאלות המערכת מנתבות לקיום זכאות לפטור ממס לדירת מגורים מזכה יחידה לפי סעיף  49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין, המשתמש מקבל הודעה על קיום הזכאות והליך הבדיקה נפסק.

ככל שהתשובות הניתנות על ידי המשתמש לשאלות המערכת מנתבות להיעדר זכאות לפטור ממס לדירת מגורים מזכה יחידה לפי סעיף  49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין, המשתמש מקבל הודעה על היעדר הזכאות והמשתמש מופנה לבדיקת זכאות למס מוטב / פטור יחסי במס במכירת דירת מגורים מזכה לפי הוראות סעיף 48אב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (חישוב לינארי חדש).

ככל שהתשובות הניתנות על ידי המשתמש לשאלות המערכת מנתבות להתקיימות / אי התקיימות התנאים לזכאות לפטור ממס לפי סעיף 48א(ב2) (מס מוטב / חישוב לינארי חדש), המשתמש מקבל הודעה על  זכאות או אי-זכאות.
כאמור, הסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה מבוסס על הוראות חוק מיסוי מקרקעין, לרבות תיקון 76 ולרבות הוראותיה של הוראת לשעה לתיקון מס' 76 לחוק, לתקופה מיום 1.1.2014 עד 31.12.2017 (תקופת המעבר) והתוצאות הניתנות על ידו מבחינות כמובן בין עסקאות המבוצעות בתקופת המעבר לבין עסקאות המבוצעות לאחר תקופת המעבר החל מיום 1.1.2018.

בכל מקרה של סתירה בין תוצאות הבדיקה המבוצעות באמצעות הסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר.