שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

סיפורי הצלחה

פיצול שבח בין בני הזוג במכירת חנות בחולון
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של כ-105 א' ש"ח בפיצול שבח במכירת חנות בחולון בין בני הזוג וחישוב של המס בפריסה
מכירת אולם מסחרי ברמת-גן על ידי חברה ודיווח על המכירה במסגרת חברת בית
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של החבות הכוללת במס בכ-180 א' ש"ח כתוצאה מקיזוז הפסדי הון כנגד שבח המקרקעין ודיווח על המכירה במסגרת חברת בית
מכירת של מקרקעין חקלאיים וקביעת שווי הרכישה לשווי ביום פטירת המוריש
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של החבות במס שבח בכ-50 א' ש"ח במכירה של מקרקעין חקלאיים כתוצאה מקביעהשל שווי רכישה ופריסה של שבח המקרקעין
פריסה של שבח מקרקעין במכירת מגרש בטבריה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של כ-100 א' ש"ח במכירת מגרש בטבריה כתוצאה ממתן ביטוי למלוא תשלומי מס רכוש ולפריסה של שבח המקרקעין.
זכאות לפטור דירה יחידה למרות קיומה של דירה נוספת בתא המשפחתי
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
בהתאם לחוות דעת שניתנה על ידי משרדנו נתקבל דיווח של המוכר לפטור ממס במכירת דירת מגורים לפי סעיף 49ב(2) כאשר בתא המשפחתי היתה דירה נוספת.
פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג במכירת בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת בהרצליה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של החבות במס שבח בכ-175 א' ש"ח במכירת בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת בהרצליה כתוצאה מפיצול שבח בין בני זוג וחישוב של המס בפריסה.
מכירת קרקע בטבריה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של החבות במס שבח בכ-260 א' ש"ח במכירת קרקע בטבריה כתוצאה מפריסה של שבח המקרקעין.
פטור דירה יחידה במכירת דירת יוקרה על ידי תושב חוץ
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של כ-45 א' ש"ח במכירת דירת יוקרה על ידי בני זוג כתוצאה מפיצול של שבח המקרקעין וחישוב של המס בפריסה.
פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג במכירה של נכס מסחרי
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
מנהל מיסוי מקרקעין לא ניאות לקבל פיצול של שבח מקרקעין בין בני זוג במכירת נכס מסחרי הרשום רק על שם בן הזוג. לאחר שהוגש ערר מס שבח ובעקבות פניה של הפרקליטות הגענו להסכמה שניתן לה תוקף של פסק דין על משיכת הערר ותיקון השומות שהוצאו על ידי מנהל מסמ"ק בפיצול שבח המקרקעין בין בני הזוג.
מכירה בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת בפתח-תקוה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
חיסכון במס של כ-685 א' ש"ח במכירה של בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת בפתח תקוה על ידי 4 יורשים.
חיפוש סיפורי הצלחה