שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

סיפורי הצלחה

מכירת אולם מסחרי בדרום תל-אביב
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
חיסכון במס של כ-180 א' ש"ח במכירה של נכס מסחרי בדרום תל-אביב בדרך של פריסה ופיצול שבח המקרקעין בין בני זוג.
שימוש בפטור לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודה להקטנת החבות במס שבח לנכה בדרגת נכות של 100%.
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
חיסכון במס שבח כתוצאה כתוצאה מפריסה של שבח המקרקעין ושימוש בפטור לפי סעיף 9(5)(ב) להגדלת הפסדים מנייירות ערך לקיזוז כנגד שבח המקרקעין לנכה בדרגת נכות של 100%.
פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג במכירת נכס מסחרי
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של כ-100 א' ש"ח כתוצאה מפיצול שבח מקרקעין בנכס מסחרי ביפו בין בני זוג וחישוב של המס בפריסה
רכישה של חנות בדרום תל-אביב ב"עסקת נטו"
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של החבות המס ברכישת נכס מסחרי ביפו תל-אביב בעסקת נטו כאשר חישוב המס נעשה בפריסה של שבח המקרקעין.
מכירת מקרקעין בחדרה בעסקת אופציה והחזר מס הכנסה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
ביטול מלוא חבות במס שבח במכירת מקרקעין בעסקת אופציה והחזר מס הכנסה
פריסה של שבח מקרקעין במכירת של נכס מקרקעין שנרכש בחלקים לפני שנת 1961
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של החבות במס במכירה שלמקרקעין שנרכשו בחלקים לפני שנת 1961 ושילוב של פריסה של שבח מקרקעין עם חישוב חבות במס לפי שיעור מס היסטורי.
מכירת בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת בהוד השרון
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של כ-130 א' ש"ח מהחבות במס שבח במכירה של בית מגורים שתמורת המכירה הושפעה מזכויות לבניה נוספת בדרך של פיצול שבח המקרקעין בין בני הזוג ופריסה של שבח המקרקעין.
מכירת מחצית בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת בכפר-סבא לחברה קבלנית
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של כ-150 א' ש"ח מהחבות במס במכירה של בית מגורים שהתמורה שנקבעה במכירה הושפעה מזכויות לבניה נוספת בדרך של פריסה של שבח המקרקעין.
מכירת מגרש בצפון הארץ - החזר מס שבח לאחר שנעשה טיפול בפריסה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
החזר מס שבח בהיקף של כ-150 א' ש"ח עקב ייחוס השבח לבן הזוג הרשום כבעל הנכס וקיזוז הפסדים מניירות ערך כנגד שבח המקרקעין וזאת לאחר שב"כ המוכר חישבה את החבות במס על השבח בפריסה של שבח המקרקעין.
פיצול שבח המקרקעין בין בני זוג במכירת בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת ברמת-גן
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של כ-92 א' ש"ח מהחבות במס שבח כתוצאה מפיצול שבח בין בני זוג במכירה של בית מגורים ברמת-גן שהתמורה שנתקבלה במכירה הושפעה מזכויות לבניה נוספת.
חיפוש סיפורי הצלחה