שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

סיפורי הצלחה

מכירת בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת בגבעתיים
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של החבות במס שבח בכ-140 א' ש"ח במכירה של בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת בגבעתיים
ייחוס שבח המקרקעין במכירת מחסן לבת הזוג
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
ייחוס השבח לבת הזוג והפחתה של החבות במס שבח בכ-85 א' ש"ח.
המרת דיווח על מכירת דירת מגורים לקרוב בתקופת המעבר בדיווח על נאמנות בדיעבד
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
ביטול של השומה לפי מיטב השפיטה שהסתכמה בכ-200 א' ש"ח עקב שרות שניתן על ידי משרדנו ושכלל המרת דיווח על מכירת דירת מגורים לקרוב בתקופת המעבר בדיווח על נאמנות בדיעבד
מכירת חנות המוחזקת על ידי חברה אגב פירוק החברה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתת החבות במס שבח בכ-100 א' ש"ח לאחר בחינת מתווה אופטימלי למימוש חנות המוחזקת על ידי איגוד מקרקעין
עסקת קומבינציה הכוללת תמורה המותנית בהגדלת זכויות הבניה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של כ-500 א' ש"ח מהחבות במס שבח בעסקת קומבינציה הכוללת תמורה המותנית בהגדלת זכויות הבניה
פיצול שבח בין בני זוג במכירת קרקע
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של החבות במס בכ-148 א' ש"ח במכירת מקרקעין על ידי בני זוג בדרך של פיצול שבח בין בני הזוג
מכירת מקרקעין על ידי עיוור
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של כ-175 א' ש"ח מהחבות במס שבח במכירת מקרקעין על ידי עיוור
מכירת מקרקעין על ידי חולה דיאליזה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של כ-175 א' ש"ח מהחבות במס שבח במכירת מקרקעין על ידי חולה דיאליזה
תאונת מס - המרת זכאות לחישוב מס מוטב ופיצול שבח בין בני זוג
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
חיסכון במס של כ-150 א' ש"ח כתוצאה מהמרת זכאות לפטור, פיצול שבח בין בני זוג וחישוב של המס בפריסה. החזר מס הכסה בהיקף של כ-125 א' ש"ח כתוצאה משינוי מסלול דיווח על הכנסה משכר דירה.
מכירת קרקע חקלאית שייעודה שונה לבנייה על ידי תושבת חוץ
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
במכירה של קרקע חקלאית ברחובות המוכרת, תושבת חוץ, קיבלה החזר מס שהסתכם בכ-202,000 ש"ח כתוצאה משרות שניתן על ידי משרדנו
חיפוש סיפורי הצלחה