שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

מכירת מקרקעין על ידי אגודה עותומנית

מכירת מקרקעין על ידי אגודה עותומנית

אגודה עותומאנית מכרה מקרקעין באזור המרכז בתמורה לכ-1.5 מ' ש"ח והגישה את הדיווח הנדרש למנהל מיסוי מקרקעין באמצעות ב"כ.

מנהל מסמ"ק סירב לקבל את השווי שנקבע בהסכם המכר וקבע שווי המכירה בסכום כפול מסכום שווי המכירה כפי שנקבע בהסכם המכר.

האגודה חויבה במס נוסף שהסתכם בכ-450 א' ש"ח.

המנהל קבע את שווי המכירה הן בהתבסס על עסקאות דומות שדווחו באותו מתחם והן בהתבסס על הוראה בהסכם המכר שלפיה הקונים נטלו על עצמם לשלם את חובות המוכרת ובכלל זה תשלום של היטל השבחה.

לאחר בדיקת נסיבות המקרה ובחינה של כל האסמכתאות שהוצגו בפנינו, הגענו למסקנה כי אין כל הצדקה לשווי המכירה כפי שנקבע על ידי מנהל מסמ"ק וכמו כן בהתבסס על הסכמים שונים ואסמכתאות שנמצאו בתיק הצלחנו לבסס אומדן של השבחות נוספות דוגמת הוצאות פינוי דייר מוגן והוצאות שיפוצים שהוצאו ושלא קיבלו ביטוי בשומה העצמית שהוגשה.

על בסיס הממצאים הוגשה על ידינו השגה על השומה לפי מיטב השפיטה והאגודה יוצגה על ידי משרדנו בהליך ההשגה מול מנהל מסמ"ק.

במהלך הדיונים בהשגה הצלחנו לשכנע את מנהל מסמ"ק הן באשר לשווי המכירה והן באשר להשבחות נוספות הניתנות לניכוי כנגד שבח המקרקעין.

כתוצאה מהשרות המקצועי שניתן על ידי משרדנו מול מנהל מסמ"ק, אומנם העמותה לא קיבלה החזר מס שבח אולם החבות במס הופחתה בכ-450 א' ש"ח.