שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

מכירה של בית מגורים מפואר בהרצליה פיתוח

מכירה של בית מגורים מפואר בהרצליה פיתוח

נתבקשנו על ידי ב"כ מוכר לטפל בהגשת השגה על שומת מס שבח שהוצאה לפי מיטב השפיטה במכירה של בית מגורים מפואר בהרצליה פיתוח בתמורה העולה על 20 מיליון ש"ח. בית המגורים שנמכר היה דירתו היחידה של המוכר ומשום כך, לכאורה, המוכר היה זכאי לפטור ממס עד סכום תקרת הפטור (כ-4.5 מיליון ש"ח) ולחישוב מס מוטב (חישוב ליניארי חדש) על יתרת התמורה.

מנהל מיסוי מקרקעין קבע כי התמורה במכירת בית המגורים מושפעת מזכויות לבניה נוספת בהתאם להוראות סעיף 49ז. לחוק מיסוי מקרקעין ובהתאם הוצאה שומה לפי מיטב השפיטה שלפיה יוחס כ-6 מיליון ש"ח מתוך התמורה הכוללת לזכויות הבניה שבגינם חויב המוכר בכ-1.3 מיליון ש"ח.

לאחר דיון בהשגה שהוגשה על ידי משרדנו, וזאת לאחר ניתוח מורכב של הערכות שמאי מקרקעין, שבמסגרתה הגענו למסקנה כי התמורה אינה מושפעת מזכויות לבניה נוספת, בוטלה השומה שהוצאה לפי מיטב השפיטה.

עקב השרות שניתן על ידי משרדנו, הופחתה החבות הכוללת במס על המכירה בכ-1.1 מיליון ש"ח.