שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

סיפורי הצלחה

מכירה של בית מגורים מפואר בהרצליה פיתוח
עו"ד, רו"ח אבי עומר | מאי 2020
הפחתה של החבות במס שבח בכ-1.1 מיליון ש"ח לאחר דיון בהשגה שהוגשה על ידי משרדנו על שומה לפי מיטב השפיטה שלפיה קבע מנהל מסמ"ק כי המכירה מושפעת מזכויות לבניה נוספת.
פריסה של שבח מקרקעין במכירת מגרש על ידי תושב חוץ
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
עקב שרות שניתן על ידי משרדנו ללקוח-תושב חוץ, שמכר מגרש בשנת 2014, יקבל החזר מס שבח שיסתכם בכ-170,000 ש"ח כתוצאה מפריסה של שבח המקרקעין.
קיזוז הפסדי הון כנגד שבח מקרקעין
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
כתוצאה מבדיקה שנערכה במשרדנו נמצא כי למוכר קיימים הפסדי הון הניתנים לקיזוז כנגד שבח המקרקעין. לאחר טיפול ממושך מול פקיד השמה ומול מנהל מסמ"ק המוכר קיבל החזר מס שבח שהסתכם בכ-95 א' ש"ח.
שימוש בהוראות חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 12), התשמ"ב - 1982
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה משמעותע של החבות במס שבח במכירת פרדסים באמצעות שימוש בהוראות תיקון 12 לחוק מיסוי מקרקעין שפורסמו בשנת 1982 הקובעות בין היתר כי במכירת זכות במקרקעין בני-פחת שנרכשו לפני 1.4.73 יחושב השבח בהתאם לחוק העיקרי לפני תיקונו בחוק זה.
פיצול שבח בין ידועים בציבור במכירה של נחלה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה כוללת של כ-700 א' ש"ח מהסכום שנקבע בשומה לפי מיטב השפיטה שהוצאה במכירת נחלה בצפון הארץ.
פיצול שבח בין בני זוג במכירה של בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת ברמת השרון
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
במכירת של בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת ברמת השרון שולם על ידי המוכרים מס שבח בסך 430 א' ש"ח, בהתאם לשומה עצמית שהוגשה על ידי ב"כ המוכרים. לאחר שהוגשה על ידי משרדנו בקשה לתיקון השומה הופחתה החבות במס לכ-100 א' ש"ח והמוכרים קיבלו החזר מס שבח שהסתכם בכ-330 א' ש"ח.
פריסה של שבח מקרקעין לתושבת חוץ
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
תושבת חוץ קיבלה החזר מס שבח שהסתכם בכ-390 א' ש"ח במכירת מגרש בתל-אביב בתמורה לכ-4 מיליון ש"ח
מכירת מקרקעין על ידי אגודה עותומנית
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של כ-450 א' ש"ח במכירת מקרקעין על ידי אגודה עותומנית באמצעות הקטנת שווי המכירה כפי שנקבע על ידי מנהל מסמ"ק וניכויים נוספים.
החזר מס שבח במכירת מגרש שנתקבל בירושה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
החזר מס שבח בגין מכירה שבוצעה כ-5 שנים לפני מתן השרות כולל פריסה של שבח מקרקעין לתושב חוץ. השרות ניתן בסמוך לתום התקופה בה ניתן היה להגיש בקשה להחזר מס שבח לפני התיישנות השומות.
פיצול שבח בין בני זוג במכירת נכס עסקי בירושלים
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של החבות במס שבח בכ-80 א' ש"ח במכירת נכס עסקי בירושלים כתוצאה מפיצול שבח בין בני זוג וחישוב של המס בפריסה של שבח המקרקעין.
חיפוש סיפורי הצלחה