שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

מדוע שומה עצמית

מדוע הבחירה בשומה עצמית הינה הטובה ביותר?

אלפי המשתמשים במחשבון שומה עצמית כבר יודעים מה הופך את המחשבון שלנו לסימולטור האולטימטיבי לחישוב מס שבח.

 • המחשבון החדשני ביותר בו יושמו הטכנולוגיות העדכניות ביותר ובכלל זה תאימות מלאה לשימוש באמצעות מכשירי טאבלט וסמארטפון למיניהם.
 • המחשבון הידידותי ביותר בו הכנת השומה העצמית הופכת לחוויה.
 • המחשבון היחיד בו השומה המופקת תואמת באופן מלא לטופס הרשמי של רשות המיסים.
 • יישום הוראות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין בקלות וכמעט ללא ידע מוקדם, תוך הפניית המשתמש לעיקרי החוק הרלבנטיים לדירה הנמכרת והפניה לטפסי הדווח הנדרשים.
 • המחשבון היחידי שבאמצעותו ניתן להכין שומה לדירת מגורים שמחירה מושפע מזכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז. לחוק מיסוי מקרקעין, תוך יישום הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין והפסיקה הרלבנטית, וזאת, בקלות רבה, כמעט ללא ידע מוקדם, כאשר ניתן להיעזר בהדרכה בגוף המחשבון. המערכת מפיקה בסוף התהליך 2 שומות, האחת לדירת המגורים והשניה לזכויות לבניה נוספת, כאשר לכל אחת מהשומות מצורף נספח לחלוקה מדויקת של הניכויים בהתאם ליחס שנקבע לפי הוראות סעיף 49ז(4) לחוק.
 • אפשרות לקליטת ניכויים ללא הגבלה במספרם והפקת שומה כוללת וללא כל צורך בהפקת נספחים.
 • המחשבון היחידי בו ניתן לבצע את חישוב המס בפריסה במדויק לגבי כל רכיבי השבח הריאלי והאינפלציוני, בניכוי כל נקודות הזיכוי המגיעות למוכר וכן לאחר זיכוי בגין הטבה לתושבי ישוב ספר, כבר בשלב חישוב השומה.
 • חישוב של המס בפריסה ניתן לביצוע למספר שנים ב"חישוב אופטימלי" לפי המלצת המערכת. בחישוב של המס בפריסה ניתן לבחור האם לכלול את שנת המכירה בחישוב. 
 • רכישה של נכס מקרקעין במספר שלבים / רכישה בחלקים - המחשבון היחידי שבאמצעותו ניתן להכין בשומה אחת וללא צורך בשומות נפרדות, חישוב של החבות האופטימלית במס על שבח מקרקעין למקרקעין שנרכשו  במספר שלבים / בחלקים, הן לגבי זכות אחרת, הן לגבי דירת מגורים הזכאית לפטור לפי סעיף 48א(ב)2 ובכלל זה דירה יחידה ששווי מכירתה עולה על סכום התקרה והן לגבי דירת מגורים שמחירה מושפע מזכויות לבניה נוספת. מודול זה של המחשבון משנה סדרי עולם לעורכי הדין המכינים שומות למסמ״ק. הכנת שומה עצמית ניתנת לביצוע בדקות ספורות כמעט ללא ידע מוקדם. חישוב שבח המקרקעין ניתן לביצוע גם בשומות משולבות מורכבות מאוד (רכישה במספר שלבים / חלקים+פריסה של שבח מקרקעין+מכירה חלקית של הנכס+קיזוז אופטימלי של הפסדי הון).
 • המחשבון היחידי בו מופק למשתמש נספח הסבר מפורט לגבי תוצאת המס בחישוב המס בפריסה.
 • מחשבון לחישוב פחת לדירת מגורים מזכה תוך יישום הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין המובנה במסגרת חישוב השומה העצמית, להפחתת החבות במס.
 • מחשבון לחישוב מועד אמצע תקופת ההפחתה לפי תיקון 12 לחוק מיסוי מקרקעין במכירת נכסים בני פחת המובנה במסגרת חישוב השומה העצמית, להפחתה משמעותית של החבות במס.
 • שימוש מושכל בכלים העומדים לרשות המשתמש במחשבון (מחשבוני פחת משוכללים ואפשרות לחישוב מדויק של תוצאת המס בפריסה) יביא להפחתת החבות במס ויקטין את החשיפה לרשלנות מקצועית במתן השרות להכנת שומה עצמית.

 

מחשבון מס שבח