שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין - הארכת תוקף

תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין - הארכת תוקף

בהתאם להוראות תיקון 83 תוקף הוראת השעה היה אמור לפוג ביום 31.12.2018.

מאחר שהצעת החוק לפיזור הכנסת התקבלה ביום 26.12.2018 לפני הגיע יום סיום תוקף הוראת השעה, הוראת השעה תמשיך לחול עד לחלוף 3 חודשים מתחילת כהונתה של הכנסת החדשה וזאת בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת שלפיו "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החודשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חודשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת – יעמוד בתקפו עד תום שלושת החודשים האמורים".

מחשבון מס שבח "שומה עצמית" הותאם להוראות אלו וניתן יהיה לבצע חישובים לפי תיקון 83 עד חלוף 3 חודשים מיום תחילת כהונתה של הכנסת החדשה.

בהתאם לפרסום בעיתון גלובס מיום 16.2.2020 שלפיו בעקבות פניות לרשות המיסים לבירור הארכת תוקף תיקון 83 עד לחלוף 3 חודשים ממועד כינונה של הכנסת ה-23 יש בסיס לסברה כי תוקף תיקון 83 יוארך.

קישור לכתבה בעיתון גלובס מיום 16.2.2020 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים