שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

קיצור פרק הזמן להגשת הצהרה על מכירת זכות במקרקעין / רכישה / פעולה באיגוד מקרקעין, ל-30 יום

קיצור פרק הזמן להגשת הצהרה על מכירת זכות במקרקעין / רכישה / פעולה באיגוד מקרקעין, ל-30 יום

במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018), התשע"ז–2016 ("חוק התכנית הכלכלית"), שפורסם בספר החוקים ביום 29.12.2016, תוקן בין היתר סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין הקובע את פרק הזמן להגשת הצהרה למנהל מיסוי מקרקעין.

התיקון קובע כי פרק הזמן להגשת הצהרה ע"י המוכר / הרוכש / עושה פעולה באיגוד, יקוצר ב-10 ימים ויעמוד על 30 יום ממועד המכירה / מועד הרכישה / מועד עשיית פעולה באיגוד מקרקעין, במקום פרק זמן של עד 40 יום, בתוקף עד ליום 31.12.2016.
התיקון מהווה שלב ראשון במהלך שתכליתו קיצור לוחות הזמנים לקבלת אישורי מסים לרישום העסקה ברשם המקרקעין.

התיקון יחול על עסקאות שיבוצעו החל מיום 1.1.2017 ואילך.

להודעה שפורסמה על ידי רשות המיסים לחץ כאן

לנוחות הקוראים מצ"ב סעיפים 51-53 לחוק התכנית הכלכלית המהווים את תיקון מס' 89 לחוק מסמ"ק וכן נוסח הצעת החוק.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים