שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

רשות המיסים פרסמה טופס 7152 חדש

רשות המיסים פרסמה טופס 7152 חדש

טופס 7152 החדש כולל את האפשרות להגשת בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס השבח המתייחס לחבות במס במכירת דירת מגורים מזכה החייבת ב"מס מוטב" / "פטור יחסי" בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.

בתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין נוספו סעיפים 15(ב) עד 15(ה) הקובעים חובת תשלום מקדמה על ידי רוכש זכות במקרקעין. בסעיף 15(ב) לחוק נקבע כי במכירת זכות במקרקעין שיום הרכישה המתייחס הינו עד ליום 7.11.2001 תשולם מקדמה בשיעור של 15% ולגבי מקרקעין שנרכשו לאחר 7.11.2001 תשולם מקדמה בשיעור של 7.5%.

בתיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי במכירת דירת מגורים מזכה החייבת ב"מס מוטב" / "פטור יחסי" בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין, גובה המקדמה יהיה שווה לסכום המס בהתאם להצהרת המוכר לפי סעיף 73(א)(6) - לפי השומה העצמית.

עד לפרסומו של טופס 7152 המעודכן, טופס הבקשה למקדמת מס שבח במתכונתו דאז לא נתן מענה למקדמה מופחתת בהתאם להוראות תיקון 78 לחוק.

לנוחות המשתמשים מצ"ב להלן נוסחו של תיקון 78 וכן הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2014 שעניינה השינויים שנחקקו במסגרת תיקון 78.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים