שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

פטור ממס לתושב חוץ גם ללא המצאת אישור משלטונות המס במדינת התושבות

פטור ממס לתושב חוץ גם ללא המצאת אישור משלטונות המס במדינת התושבות

בתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") נקבע בהוראות הכלליות לפרק חמישי 1: "פטור לדירת מגורים מזכה", כי הזכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה, מוקנית, בתנאים שנקבעו, לתושב ישראל וכן לתושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, שהמציא אישור משלטונות המס במדינת התושבות, כי אין בבעלותו דירת מגורים.

בסעיף 49א(א) לחוק נקבעה חזקה חלוטה כי יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס באותה מדינה כי אין לו דירה כאמור.

בסעיף 3.3 להוראת הביצוע 5/2013  מיום 26.12.13 נקבעו הוראות רשות המיסים לגבי הסדר המס החל במכירת דירת מגורים מזכה בידי מוכר שהוא בעלים של דירה יחידה ובין היתר הודגש לגבי תושב חוץ כי אין להסתפק בתצהיר או כל מסמך אחר למעט אישור משלטונות המס באותה מדינה.

עקב חוסר אפשרות לקבלת אישור משלטונות המס בארצות מסוימות (כדוגמת ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, גרמניה, בריטניה), עמדת רשות המסים באשר לשלילת הפטור מתושב חוץ  בהיעדר אישור משלטונות המס במדינת התושבות כפי שקיבלה את ביטויה בהוראת ביצוע 5/2013 התגמשה.

כפי שנמסר על ידי הגב' ירדנה סרוסי מנהלת מסמ"ק תל-אביב ביום עיון "מיסוי מקרקעין-חידושים ופרקטיקה" שהתקיים מטעם לשכת עורכי הדין במחוז תל-אביב ביום 12.8.15, קיימת נכונות מצד רשות המיסים להקלה תוך גילוי גמישות באשר לתושבי חוץ שאין בבעלותם דירה במדינת התושבות ושלטונות המס באותה מדינה אינם נוהגים להוציא אישורים על כך.

כנוהל חלופי להמצאת אישור משלטונות המס במדינת התושבות, רשות המיסים עשויה להסתפק בתצהיר של תושב החוץ שאין בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות המגובה בהסכם שכירות של דירה המשמשת אותו למגוריו וכן העתק מהדין וחשבון על הכנסותיו כפי שהוגש לשלטונות המס במדינת התושבות והמעיד כי לא היו לו הכנסות מדמי שכירות של דירת מגורים בשנת המכירה.

כחיזוק נוסף לתצהירו של תושב החוץ ניתן להסתמך על אישור מרשות מקומית, ממלכתית, שלטונית אחרת במדינת התושבות שאינה בהכרח שלטונות המס במדינת התושבות, כי אין בבעלותו של תושב החוץ דירת מגורים במקום התושבות.  


חיפוש מאמרים