שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

קביעת שווי החלק המיוחס לדירת המגורים לפי סעיף 49ז.

קביעת שווי החלק המיוחס לדירת המגורים לפי סעיף 49ז.

לפי הוראת ביצוע מס שבח 6/98 יש לקבוע את "שווי דירת המגורים ללא הזכויות לבניה נוספת" בהתאם לכללים המקובלים בשמאות מקרקעין.

בהתאם להוראת הביצוע הנ"ל, קביעת שווי הדירה בעדיפות ראשונה תעשה על פי שיטת ההשוואה. על פי שיטה זו, יקבע השווי בהשוואה לדירות צמודות קרקע ללא זכויות נוספות שנמכרו בסביבה הקרובה. בקביעת השווי יובאו בחשבון ההתאמות הנדרשות כגון: התאמה בגין יום המכירה, שנת הבניה, טיב הבנייה, מיקום, יתרונות וחסרונות אחרים וכו'.

לחילופין, ככל שלא נעשו עסקאות של דירות צמודות קרקע בסביבה הקרובה, שהינן בנות השוואה, ניתן לעשות שימוש בנתוני מכירות של דירות בבתים משותפים, בסביבה הקרובה, לאחר ביצוע התאמות כמפורט לעיל, ולשווי זה יש להוסיף עד 30% עבור פרטיות, בהתאם לשיקול דעתו של עורך השומה.

כאשר שיעור זכויות הבניה הבלתי מנוצלות אינו עולה על 10% משטח דירת המגורים הבנויה או על שווי של 100,000 ש"ח (השווי נקבע באפריל 1988), לפי הנמוך מביניהם, לא יחשבו זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות כמשפיעות על תמורת המכירה לפי סעיף 49ז.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים