שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

פיצול שבח בין ידועים בציבור במכירה של נחלה

פיצול שבח בין ידועים בציבור במכירה של נחלה

במכירה של נחלה בישוב בצפון הארץ שכללה דירת מגורים יחידה עם זכויות לבניה נוספת, וחדרי אירוח (צימרים) שנמכרה בתמורה לכ-3.5 מ'ליון ש"ח המוכר קיבל ממנהל מסמ"ק שומה לפי מיטב השפיטה שהסתכמה בכ-850 א' ש"ח.

בסמוך לקבלת השומה לפי מיטב השפיטה, המוכר פנה למשרדנו בבקשה לקבלת שרות להגשת השגהעל השומה ולהפחתת החבות במס שבח כפי שנקבעה.

בדיעבד הסתבר כי ב"כ המוכר מסר למוכר, בטרם הגשת הדיווח על המכירה, כי חלה חובה לתשלום מקדמת קונה בשיעור של 15% שהסתכמה בכ-500 א' ש"ח (מידע שנמסר ע"י ב"כ המוכר היה שגוי) וכי לכשתוצא שומה על ידי מנהל מסמ"ק המוכר צפוי לקבל מתוך סכום זה, החזר מס שבח שיסתכם בכ-300 א' ש"ח.

עם הוצאת השומה על ידי מנהל מסמ"ק, לא די בכך שהמוכר לא קיבל את החזר מס שבח כפי שהובטח, המוכר אף נדרש לשלם כ-350 א' ש"ח נוסף על כ-500 א' ש"ח ששולמו (כאמור בטעות) כמקדמת קונה ובסה"כ חבות במס שהגיעה לכדי 850 א' ש"ח.

בבחינה של נסיבות המכירה והנסיבות האישיות של המוכר ובת זוגו (ידועים בציבור) הגענו למסקנה כי החבות במס שבח הנכונה אמורה להסתכם בכ-150 א' ש"ח בלבד, ובהתאם הוגשה על ידינו השגה על השומה שהוצאה.

ההשגה נתקבלה בחלקה והחבות במס שבח הופחתה מכ-850 א' ש"ח לכ-600 א ש"ח.

בשלב זה הלקוח הציע כי ישלם את המס על פי השומה לאחר החלטת המנהל בהשגה השגה ולסיים בכך את ההליך מול מנהל מסמ"ק.

אנו המלצנו ללקוח להגיש ערר מס שבח על השומה שהוצאה לפי מיטב השפיטה.

ואכן, הוגש על ידי משרדנו ערר של החלטת המנהל בהשגה.

לפני הדיון בערר נעשתה פניה למשרדנו מפרקליטות המחוז ונתבקשנו לתת את הסכמתנו למחיקת הערר כנגד מתן הנחיה של הפרקליטות למנהל מסמ"ק לתקן את השומה, ולאשר את פיצול השבח בין בני הזוג ולהתחשב בנסיבות האישיות של המוכר ובת זוגו (מעמד אישי, גיל והיקף הכנסות) וזאת בהתאם לנימוקים שהועלו על ידינו במסגרת הערר שהוגש.

לאחר השלמת הטיפול המקצועי שניתן על ידי משרדנו, הן מול מנהל מסמ"ק והן מול פקיד השומה ושכלל פיצול של שבח המקרקעין בין בני הזוג ומתן ביטוי לנסיבות האישיות של בני הזוג (על אף שלא היו נשואים ועל אף שהמקרקעין היו רשומים על שם המוכר בלבד) וכן פריסה של שבח המקרקעין ל-2 בני הזוג, המוכר קיבל החזר מס שבח שהסתכם בכ-350 א' ש"ח.