שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

פיצול שבח בין בני זוג במכירת נכס עסקי בירושלים

פיצול שבח בין בני זוג במכירת נכס עסקי בירושלים

ב"כ מוכרים פנתה למשרדנו בבקשה לבדוק אפשרות להפחתת החבות במס שבח במכירת נכס מסחרי בתמורה לכ-450 א' ש"ח, כפי שחושבה על ידי ב"כ המוכרים בסימולטור מס שבח של רשות המיסים.

בהתאם להערכה שנעשתה על ידי ב"כ המוכרים בטרם הגשת הצהרה על המכירה, החבות הצפויה במס על שבח המקרקעין במכירת הנכס הגיעה לכדי 80 א' ש"ח.

בבדיקת נסיבות המכירה התברר כי הנכס נרכש על ידי דיירים מוגנים מחברת עמידר כ-15 שנים קודם למכירה, המוכרים הינם מעל גיל 70 והכנסותיהם מועטות. בנכס נעשתה פעילות עסקית עד ל-4 שנים שקדמו ליום המכירה.

השרות שניתן על ידי משרדנו הן מול מנהל מיסוי מקרקעין והן מול פקיד השומה, הביא בחשבון בהכנת השומות העצמיות של המוכרים את הנסיבות האישיות של המוכרים (מעמד אישי, גיל והיקף הכנסות) ובהתאם פוצל השבח ל-2 בני הזוג וכן את העובדה כי לא נעשה שימוש בנכס ב-4 שנים שקדמו למכירה ובהתאם לא נכלל בשומה פחת עבור תקופה זו.

עם השלמת השרות שניתן על ידי משרדנו תוצאת החבות במס – אפס. לא שולם מס כלל על ידי המוכרים.