שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

פיצול שבח בין בני זוג במכירה של בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת ברמת השרון

פיצול שבח בין בני זוג במכירה של בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת ברמת השרון

המוכרים הינם בני זוג קשישים שמכרו בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת ברמת השרון בתמורה לכ-4 מיליון ש"ח. למוכרים היתה זכאות לפטור דירה יחידה לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין על כ-3 מיליון ש"ח ויתרת התמורה יוחסה לזכויות לבניה נוספת.

בהתאם לשומה העצמית שהוגשה על ידי ב"כ המוכרים על חלק התמורה המיוחס לזכויות לבניה נוספת, החבות במס שבח הסתכמה בכ-430 א' ש"ח. סכום מס השבח על פי השומה העצמית שהוגשה שולם על ידי המוכרים.

במהלך הדיונים בשומה מול מנהל מסמ"ק בנוגע לשוויו של בית המגורים ללא הזכויות לבניה נוספת, פנתה אלינו עורכת הדין שטיפלה בעסקה ובקשה לבדוק אפשרות לקבלת סיוע של משרדנו בדיונים בשומות וכן בדיקת הפחתה אפשרית של החבות במס שבח.

לאחר בדיקה של השומה העצמית שהוגשה ובדיקה של הנסיבות האישיות של המוכרים, הוגשה על ידינו בקשה לתיקון השומה שכללה בין היתר גם פריסה של שבח המקרקעין ופיצול השבח בין בני הזוג.

לאחר השלמת הטיפול המקצועי שניתן על ידינו הן מול מנהל מיסוי מקרקעין והן מול פקיד השומה, המוכרים קיבלו החזר של מס שבח שהסתכם בכ-330 א' ש"ח.