שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

החזר מס שבח במכירת מגרש שנתקבל בירושה

החזר מס שבח במכירת מגרש שנתקבל בירושה

במהלך שנת 2018 נתקבלה במשרדנו בקשה לבדיקת שומות מס שבח שהוצאו ל-4 יורשים בגין מכירת מגרש שבוצעה במהלך שנת 2013 (5 שנים לפני המועד בו נתבקש השרות) ושלפיהם חויבו היורשים במס כולל שהסתכם בכ-250 א' ש"ח.

בבדיקה שנעשתה על ידינו נמצא כי בשומות שהוגשו למנהל מסמ"ק עבור 4 היורשים לא נבחנו הנסיבות האישיות של המוכרים ולא מוצו זכויותיהם של המוכרים לפריסה של שבח המקרקעין.

כתוצאה מהשרות שניתן על ידי משרדנו הופחתה החבות הכוללת במס של 4 היורשים מכ-250 א' ש"ח לכ-5 א' ש"ח והמוכרים קיבלו החזר של המס ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית שהסתכם בכ-275 א' ש"ח.

השרות שניתן על ידי משרדנו לאחד היורשים כלל גם פריסה של שבח מקרקעין לתושב חוץ.