שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

סימולטורים

הנהלת האתר מעמידה לשימוש הציבור בכלל וציבור עורכי הדין בישראל בפרט, סימולטורים מתקדמים וידידותיים לבדיקות של זכאויות שונות בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.
הציבור ובכללו ציבור עורכי הדין בישראל, נדרש מעת לעת לקבל החלטה לגבי מסלול הפטור המתאים במכירת דירת מגורים מזכה. מורכבותו של החוק ובפרט לאחר 1.1.2014 ממועד תחולתו של תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, בנסיבות מסוימות, הופך את קבלת ההחלטה לאתגר שבו על מקבל ההחלטה לצלוח משוכות רבות ולהביא בחשבון את כל ההתניות שנקבעו בחוק על מנת להגיע להחלטה הנכונה. תוספת חשובה זו לאתר "שומה עצמית" מפשטת את תהליך קבלת ההחלטה לגבי הזכאות לפטור, עשויה למנוע חשיפה לרשלנות מקצועית ומפחיתה את הסיכון של עורך הדין בקבלת החלטה שאינה מביאה בחשבון את מכלול הוראות החוק הסבוכות.