שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

כלים להפחתת החבות במס שבח - 14/8/2019

פרטי ההשתלמות

נושאים שיועברו במהלך ערב העיון:

 1. מה למבקר המדינה ולפריסה של שבח מקרקעין?
 2. הפניות מחוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסה
  א. סעיף 48א. לחוק מסמ"ק – שיעורי המס.
  ב. סעיף 48ב(א) לחוק מסמ"ק – השבח – חלק מההכנסה החייבת.
 3. פריסה של שבח מקרקעין:
  א.סעיף 48א(ה) לחוק מסמ"ק.
  ב.סעיף 121 לפקודת מס הכנסה - שיעור המס על יחיד.
  ג.הדגמות להפחתת חבות המס בחישוב השבח בפריסה.
  ד.פריסה של שבח מקרקעין – תושב חוץ.
 4. פיצול שבח בין בני זוג:
  א.עמ"ה 6/97 יוסף נ' פש"מ נתניה.
  ב.פיצול שבח מכוח הלכת השיתוף / חוק יחסי ממון.
  ג.ע"א 806/93 הדרי נ' הדרי.
  ד.ו"ע 10516 3-12 ברוך ואח' נ' מדינת ישראל.
 5. קיזוז הפסדים כנגד שבח המקרקעין:
  א.סעיף 48ב(א)(1) לחוק מסמ"ק – הפחתה של הפסדים מסכום השבח.
  ב.סעיף 92(א)(1) לפקודת מס הכנסה.
 6. פחת:
  א.שיעורי הפחת על בניינים לפי תקנות מס הכנסה (פחת), 1941.
  ב.פחת על דירות מגורים שהושכרו בפטור ממס – תוספת מס' 1 להוראת ביצוע 5/2007.
  ג.סעיף 122 (ג) לפקודת מס הכנסה – 10% מס על הכנסה משכ"ד-הוראה לעניין מס השבח.
  ד.תיקון 12 לחוק מיסוי מקרקעין.

 

            השתלמות מועילה!!

 

הסדר חניההחל מהשעה 16:00 עד 21:00 בעלות של 10 ש"ח בלבד בחניון מגדל יהלום, כניסה מרחוב תובל 21 רמת-גן.

 

 

 

 


יום רביעי, 14/08/2019 בשעה 16:30

משרדי א. עומר ושות', ז'בוטינסקי 5 רמת-גן

ז'בוטינסקי 5
רמת גן
52520
ישראל

עלות למשתתף: ₪150

נותרו 10 מקומות!